Antibioticagebruik in de diergeneeskunde in België daalt opnieuw in 2015.

Persbericht over de evolutie van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde in België in 2015

Jaarlijks wordt in België de verkoop van antibiotica voor diergeneeskundig gebruik in kaart gebracht in het BelVetSAC rapport (zie bijlage: BelVetSAC 2015). Daaruit blijkt voor 2015 een daling van 4,7% in het totale antibioticumgebruik (uitgedrukt in mg/kg biomassa) in vergelijking met 2014 wat neerkomt op een totale daling van 15,9% sinds 2011. AMCRA roept alle betrokkenen op inspanningen te blijven leveren, willen we de beoogde reductie van 50% halen tegen 2020 (zie bijlage: AMCRA 2020 doelstellingen).

Dit resultaat toont aan dat de blijvende inspanningen, geleverd door alle betrokken sectoren, om het antibioticagebruik te verminderen, opnieuw hun vruchten afwerpen, na de lichte stijging die we gekend hebben in 2014 (1,1%). ”Dit betekent echter niet dat we op onze lauweren kunnen rusten.” zegt AMCRA woordvoerder Fabiana Dal Pozzo. “aanhoudende inspanningen zijn nodig om de doelstellingen te behalen. Zo moet het totaal gebruik de komende jaren nog met 7% per jaar dalen. “ De meer gedetailleerde data op basis van het gebruik per landbouwbedrijf die binnenkort via Sanitel-MED verzameld gaan worden moeten ook toelaten een gerichtere analyse te maken op basis van de werkelijk toegediende behandelingen, wat een nog betere basis is om het gebruik in kaart te brengen. Dit gebeurt vandaag al met succes in een groot deel van de varkenssector via het Belporc systeem AB-register.