GIDSEN VOOR DE PLUIMVEESECTOR: BEDRIJFSGEZONDHEID - GOED GEBRUIK VAN ANTIBIOTICA - FORMULARIUM

In overleg met de werkgroep pluimvee van AMCRA werden 3 gidsen ontwikkeld.

De eerste gids voor bedrijfsgezondheid op pluimveebedrijven omvat maatregelen die de dieren- en bedrijfsgezondheid op een positieve manier beïnvloeden en de infectiedruk door pathogenen helpen te beperken. Deze gids is bestemd voor de dierenarts en de veehouder.

De tweede gids voor goed gebruik van antibacteriële middelen omvat algemene aanbevelingen omtrent het verantwoord gebruik van antibiotica en is tevens bestemd voor zowel de dierenarts als de veehouder.

De derde gids, nl. het formularium voor verantwoord gebruik van antibiotica is exclusief bestemd voor de dierenarts, aangezien het aanbevelingen omvat voor behandelingen per indicatie. U kunt het formularium toegezonden krijgen via e-mail, door dit aan te vragen via info@amcra.be.