Pluimveehouders slaagden in grote antibioticumreductie

Vorig jaar meldde het vaktijdschrift Management&Techniek spectaculaire (voorlopige) resultaten binnen het project ‘Reductie antibioticumgebruik’. Door bedrijfsbegeleiding en een plan van aanpak op maat van elk varkensbedrijf daalde het gebruik van antibiotica met tientallen procenten zonder dat het de productieresultaten negatief beïnvloedde. Op dezelfde manier ging men ook te werk bij de deelnemende pluimveebedrijven. De nieuwsbrief Pluimvee Actueel meldt dat er ook bij deze diersoort gemiddeld 29 procent minder antibiotica werden ingezet terwijl de technische resultaten zelfs verbeterden.