Centre of Expertise on the use

Analysis of antimicrobial use

Analyse antibioticagebruik

Onze kerntaken


Voor wie?


De BD100


HET PRINCIPE VAN DE BEREKENING VAN DE BD100 IS:

Benchmarken


Amcra english logo
Centre of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

Recent advices

Plan van Aanpak
Nieuw advies 2