Centre of Expertise on the use

Dogs and cats

E-formularium
 • februari 14, 2019

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals


AMCRA sensibiliseert
 • oktober 11, 2018

Pluimveesector ontvangt eerste bedrijfsrapporten antibioticagebruik


Sanitel-Med en AB Register vzw stellen voor het eerst antibioticabedrijfsrapporten beschikbaar aan de houders van braadkippen of leghennen. De pluimveesector volgt hiermee de vleeskalver- en varkenssector, die al langer individuele antibiotica analyserapporten ontvangen.

AMCRA sensibilise
 • november 11, 2018

Le vade-mecum pour chiens et chats sous forme de poster pour les vétérinaires !


Pour remettre sous les feux du projecteur le vade-mecum pour les chiens et les chats , celui-ci a été présenté sous forme d’un poster en format A1, très pratique. On y trouve des informations détaillées relatives aux indications des antibiotiques, aux thérapies n’impliquant pas d’antimicrobiens et aux mesures préventives qui peuvent être appliquées aux affections les plus fréquentes de la peau, de l’oreille, des systèmes respiratoire, digestif, urinaire et reproducteur et de quelques affections générales (sepsis, prophylaxie antibactérienne, MRSA/MRSP) chez les chiens et les chats. On y mentionne également les agents pathogènes les plus fréquents et la façon d’établir un diagnostic.

VEE annual meeting
 • oktober 11, 2018

De VEE nodigt u uit voor de workshop ‘Antimicrobial resistance in Manimals’


Het thema van de jaarlijkse VEE meeting voor dit jaar is “Social veterinary epidemiology: how to induce behavioural changes in animal health management”. De rol van gewoontes en hoe deze te veranderen zijn van bijzonder belang in een veehouderij waar minder antibiotica gebruikt moeten worden.

AMCRA prijs
 • avril 10, 2018

AMCRA prijs voor masterproeven


Naar jaarlijkse gewoonte laten we graag u kennis nemen van de verkoops- en gebruikscijfers van antibiotica en de antibioticaresistentieresultaten voor de diergeneeskunde in België voor het jaar 2017.

AMCRA prijs
 • avril 18, 2018

AMCRA prijs voor masterproeven


Naar jaarlijkse gewoonte laten we graag u kennis nemen van de verkoops- en gebruikscijfers van antibiotica en de antibioticaresistentieresultaten voor de diergeneeskunde in België voor het jaar 2017.

EPRUMA
 • april 3, 2018


EPRUMA – European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals – roept de instanties van de Europese Unie (EU) op een geïntegreerde aanpak te volgen met betrekking tot het gebruik van vaccins bij mens én dier. EPRUMA is van mening dat vaccinatie in de diergeneeskunde een onmisbaar aspect vormt van de ‘One Health’ aanpak.

EFFORT against antimicrobial resistance
 • april 6, 2018

EFFORT ‘International conference : Antimicrobial Resistance in the Food Chain – From Science to Policy’


Expovet
 • septembre 6, 2018

Kom je naar Expovet op 20 of 21 oktober? Wil je een vrijkaart voor een gratis toegang? Neem dan deel aan de AMCRA-enquête en we zien u binnenkort op Expovet te Flanders Expo!


Neem dan deel aan de AMCRA-enquête en we zien u binnenkort op Expovet te Flanders Expo!

Debat Expovet
 • november 5, 2018

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals


AMCRA nam deel aan het debat over antibioticagebruik bij hond en kat op Expovet tijdens het weekend van 28 en 29 oktober.

Debat Expovet
 • april 18, 2017

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals


AMCRA nam deel aan het debat over antibioticagebruik bij hond en kat op Expovet tijdens het weekend van 28 en 29 oktober.

Debat Expovet
 • septembre 6, 2018

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals


AMCRA nam deel aan het debat over antibioticagebruik bij hond en kat op Expovet tijdens het weekend van 28 en 29 oktober.

Expovet
 • septembre 6, 2018

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals


AMCRA nodigt practici van kleine huisdieren uit om het debat te voeren rond hun bijdrage en hun rol in de strijd tegen AMR. Wat kunnen kleine-huisdieren-dierenartsen concreet doen? Hoe dienen eigenaars geïnformeerd te worden? Hoe kijken de klanten naar antibioticagebruik? Voelen dierenartsen (toegenomen) druk om “voor te schrijven”? Hoe schatten zij hun antibioticagebruik in? Gebruiken ze al richtlijnen i.v.m. een verantwoord voorschrijven van antibiotica?

Antibiotic Awareness Week
 • maart 13, 2017

World Antibiotic Awareness Week 2018 van 12 tot 18 november


De internationale gezondheidsorganisaties voor mens en dier, respectievelijk de WHO en OIE, de Food and Agriculture Organisation - FAO - en het Europees Centrum voor Preventie en Controle van ziekten - ECDC - plaatsen de antibioticaproblematiek hoog op de agenda. Bijzondere aandacht wordt geschonken tijdens de jaarlijkse ‘World Antibiotic Awareness Week’. Op de website van AMCRA vind u de link naar de belangrijkste initiatieven genomen door verschillende internationale organisaties.

Antibiotica Awereness Week
 • oktober 13, 2018

World Antibiotica Awareness Week : Join ECDC on social media


ECDC roept iedereen op die actief is in de dier- en humane geneeskunde (dokters, dierenartsen, veehouders, beleidsmakers, …) om tijdens de Antibiotic Awareness Week via Twitter, Facebook en Instagram mee te delen wat zij doen om de werkzaamheid van antibiotica te blijven verzekeren. Berichten, video’s, … kunnen gedeeld worden met de hashtag #KeepAntibioticsWorking .

Antibiotic Awareness Week
 • oktober 13, 2018

World Antibiotic Awareness Week 2018 van 12 tot 18 november


De internationale gezondheidsorganisaties voor mens en dier, respectievelijk de WHO en OIE, de Food and Agriculture Organisation - FAO - en het Europees Centrum voor Preventie en Controle van ziekten - ECDC - plaatsen de antibioticaproblematiek hoog op de agenda. Bijzondere aandacht wordt geschonken tijdens de jaarlijkse ‘World Antibiotic Awareness Week’. Op de website van AMCRA vind u de link naar de belangrijkste initiatieven genomen door verschillende internationale organisaties.

Antibiotic Awareness Week
 • november 5, 2017

World Antibiotic Awareness Week 2018 van 12 tot 18 november


De internationale gezondheidsorganisaties voor mens en dier, respectievelijk de WHO en OIE, de Food and Agriculture Organisation - FAO - en het Europees Centrum voor Preventie en Controle van ziekten - ECDC - plaatsen de antibioticaproblematiek hoog op de agenda. Bijzondere aandacht wordt geschonken tijdens de jaarlijkse ‘World Antibiotic Awareness Week’. Op de website van AMCRA vind u de link naar de belangrijkste initiatieven genomen door verschillende internationale organisaties.

Antibioticaresistentie
 • april 15, 2017

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals


E-formularium
 • september 6, 2018

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals


E-formularium
 • juni 13, 2016

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals


E-formularium
 • september 6, 2018

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals


Voorschriften gebruik gemedicineerde voeders
 • april 5, 2017

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals


Amcra english logo
Centre of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

Recent advices

Plan van Aanpak
Nieuw advies 2