Centre of Expertise on the use

  • by:
  • oktober 25, 2019
  • Category: Registratie antibioticagebruik

Nieuwe benchmarkrapporten van antibioticagebruik bij pluimvee komen eraan


Sanitel-Med en AB Register vzw stellen voor het eerst antibioticabedrijfsrapporten beschikbaar aan de houders van braadkippen of leghennen. De pluimveesector volgt hiermee de vleeskalver- en varkenssector, die al langer individuele antibiotica analyserapporten ontvangen.

Amcra english logo
Centre of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

Recent advices

Plan van Aanpak
Nieuw advies 2