Centre of Expertise on the use

News

News

Antibiotica Awereness Week
 • maart 13, 2017

PERSBERICHT 13-19 november
Internationale week van de sensibilisering voor goed gebruik van antibiotica


In het kader van de internationale week van de sensibilisering voor goed gebruik van antibiotica (13-19 november 2017), sporen het AMCRA en de federale overheid iedereen - ook de eigenaars van gezelschapsdieren - aan om deze geneesmiddelen verstandig te gebruiken. Antibiotica kunnen ons leven redden en zullen dit blijven doen als wij inspanningen blijven leveren. We zijn alvast op de goede weg : sinds 2011 is het gebruik van antibiotica bij dieren met 20% gedaald.

Objectif
medicated feed
 • 1, 2017


Gebruik zinkoxide
 • maart 7, 2018

AMCRA adviseert over de uitfaseringsperiode van het gebruik van zinkoxide bij gespeende biggen voor de preventie van speendiarree.


Het Europees ‘Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP)’ gaf op 16 maart 2017 een negatief advies over het gebruik van zinkoxide aan hoge, therapeutische concentraties bij dieren. De CVMP oordeelde dat de voordelen van zinkoxide voor preventie van diarree bij varkens niet opwegen tegen de risico’s van hoge dosissen zink in het milieu. Zink is immers een zwaar metaal, wordt slecht geabsorbeerd en accumuleert in diverse compartimenten van het milieu. Het CVMP erkende ook dat er een risico bestaat op co-selectie voor resistentie tegen antibiotica (de selectie van meerdere antimicrobiële resistentiegenen) in verband met het gebruik van zinkoxide, maar dat een dergelijk risico op dit moment niet kwantificeerbaar is.

EU-JAMRAI
 • april 10, 2018

Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections


EFFORT against antimicrobial resistance
 • april 10, 2018

EFFORT ‘International conference : Antimicrobial Resistance in the Food Chain – From Science to Policy’


AACTING guidelines
 • avril 10, 2018

Quantification, Benchmarking and Stewardship of Veterinary Antimicrobial Usage - First International Conference


Het AACTING-netwerk heeft richtlijnen geformuleerd voor de collectie, analyse en rapportering van antibioticagebruiksgegevens op het niveau van de individuele veehouderij.

Antibioticaresistentieresultaten DGZ en ARSIA
 • avril 10, 2018

Quantification, Benchmarking and Stewardship of Veterinary Antimicrobial Usage - First International Conference


Het AACTING-netwerk heeft richtlijnen geformuleerd voor de collectie, analyse en rapportering van antibioticagebruiksgegevens op het niveau van de individuele veehouderij.

EPRUMA
 • april 3, 2018


EPRUMA – European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals – roept de instanties van de Europese Unie (EU) op een geïntegreerde aanpak te volgen met betrekking tot het gebruik van vaccins bij mens én dier. EPRUMA is van mening dat vaccinatie in de diergeneeskunde een onmisbaar aspect vormt van de ‘One Health’ aanpak.

EU-JAMRAI
 • mei 8, 2018

Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections


Een recent Europese project “Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections” (EU-JAMRAI) heeft een enquête ontwikkeld voor dierenartsen, veehouders en andere stakeholders in de diergeneeskunde.

AMCRA website
 • avril 10, 2018

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals


La sensibilisation et la communication sont l’unes des activités les plus importantes de l’AMCRA. Depuis sa création l’AMCRA a publié un nombre important d’avis qui ont pour objectif de supporter et accompagner la politique de lutte contre l’antibiorésistance en médecine vétérinaire en Belgique.

AMCRA adviesraad
 • avril 10, 2018

Save the date! Adviesraad van AMCRA op 27 juni 2018


Naar jaarlijkse gewoonte laten we graag u kennis nemen van de verkoops- en gebruikscijfers van antibiotica en de antibioticaresistentieresultaten voor de diergeneeskunde in België voor het jaar 2017.

VEE studiedag
 • avril 10, 2018

De VEE nodigt u uit voor de workshop ‘Antimicrobial resistance in Manimals’


Op 23 mei wordt door de Vlaamse Vereniging voor Veterinaire Epidemiologie en Economie (VEE) een workshop georganiseerd over antibioticaresistentie bij dieren en mens. Het wordt een rijk gevulde dag.

AMCRA adviesraad
 • avril 10, 2018

Save the date! Adviesraad van AMCRA op 27 juni 2018


Naar jaarlijkse gewoonte laten we graag u kennis nemen van de verkoops- en gebruikscijfers van antibiotica en de antibioticaresistentieresultaten voor de diergeneeskunde in België voor het jaar 2017.

Amcra english logo
Centre of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

Recent advices

Nieuw advies 1
Nieuw advies 2