Centre of Expertise on the use

News

News

  • by:
  • 1, 2014
  • Category: AMCRA Vision 2020

AMCRA Vision 2020


De zogenaamde Code der Plichtenleer, die de goede praktijken voor de dierenarts voorschrijft, bevat voortaan ook een artikel dat elke dierenarts die in ons land de diergeneeskunde uitoefent, verplicht om zorgzamer, en vooral spaarzamer om te springen met antibiotica. Dat laat de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen weten. De expliciet uitgesproken ambitie komt er nadat ook AMCRA, het nationaal kenniscentrum voor antibioticagebruik bij dieren, zijn 'visie 2020' aankondigde.

Amcra english logo
Centre of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

Recent advices

Nieuw advies 1
Nieuw advies 2