Centre of Expertise on the use

News

News

  • by:
  • avril 10, 2018
  • Category: Antibioticaresistentieresultaten DGZ en ARSIA

Quantification, Benchmarking and Stewardship of Veterinary Antimicrobial Usage - First International Conference


Het AACTING-netwerk heeft richtlijnen geformuleerd voor de collectie, analyse en rapportering van antibioticagebruiksgegevens op het niveau van de individuele veehouderij.

Amcra english logo
Centre of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

Recent advices

Plan van Aanpak
Nieuw advies 2