Centre of Expertise on the use

Pigs

Antibioticaresistentieresultaten DGZ en ARSIA
 • avril 10, 2018

Quantification, Benchmarking and Stewardship of Veterinary Antimicrobial Usage - First International Conference


Het AACTING-netwerk heeft richtlijnen geformuleerd voor de collectie, analyse en rapportering van antibioticagebruiksgegevens op het niveau van de individuele veehouderij.

Gebruik zinkoxide
 • maart 7, 2018

AMCRA adviseert over de uitfaseringsperiode van het gebruik van zinkoxide bij gespeende biggen voor de preventie van speendiarree.


Het Europees ‘Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP)’ gaf op 16 maart 2017 een negatief advies over het gebruik van zinkoxide aan hoge, therapeutische concentraties bij dieren. De CVMP oordeelde dat de voordelen van zinkoxide voor preventie van diarree bij varkens niet opwegen tegen de risico’s van hoge dosissen zink in het milieu. Zink is immers een zwaar metaal, wordt slecht geabsorbeerd en accumuleert in diverse compartimenten van het milieu. Het CVMP erkende ook dat er een risico bestaat op co-selectie voor resistentie tegen antibiotica (de selectie van meerdere antimicrobiële resistentiegenen) in verband met het gebruik van zinkoxide, maar dat een dergelijk risico op dit moment niet kwantificeerbaar is.

Gebruik colistine
 • maart 7, 2018

Advies over het gebruik van colistine in de diergeneeskunde


Polymyxines krijgen geen rode kleurcode, maar extra maatregelen zijn nodig om het gebruik ervan in de diergeneeskunde verder in te perken tot 1 mg per kg biomassa.

Sensibilisatiecampagne
 • maart 7, 2018

AMCRA sensibiliseert veehouders in samenwerking met Plattelands-tv


AMCRA heeft in samenwerking met Plattelands-tv publi-reportages uitgewerkt waarin de tv-kijkende landbouwer wegwijs wordt gemaakt in de “Top 5 van maatregelen die kunnen bijdragen tot een succesvolle afbouw van antibioticagebruik”.

Objectif
medicated feed
 • 1, 2017


Antibioticaresistentie
 • april 15, 2017

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals


Bedrijfsgezondheidsplan varken
 • april 21, 2017

Le plan sanitaire d’élevage de DGZ pour le secteur porcin


Carbapenemase resistentie
 • févriér 23, 2017

PERSBERICHT 30 jun 2017
Strijd tegen antibioticaresistentie in de diergeneeskunde in België: nieuwe daling van de hoeveelheden gebruikte antibiotica in 2016 en gunstige evolutie in de resistentie


Het antibioticagebruik en de resistentie tegen antibiotica in de diergeneeskunde dalen in België opnieuw in 2016. Een jaar na de ondertekening van het Convenant tussen de sectoren en de overheid is dit een positieve en bemoedigende opsteker voor alle betrokken partijen.

Algemeen
 • septembre 14, 2016

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals


KB over het gebruik kritische antibiotica
 • augustus 3, 2016

FAVV verspreidt informatiebrochure over het nieuwe Koninklijk Besluit van 21/07/2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren


E-formularium
 • juni 13, 2016

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals


Voorschriften gebruik gemedicineerde voeders
 • april 5, 2017

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals


Voorschriften gebruik gemedicineerde voeders
 • april 10, 2017

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals


Algemeen
 • april 22, 2015

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals


Algemeen
 • april 22, 2015

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals


Amcra english logo
Centre of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

Recent advices

Nieuw advies 2
Nieuw advies 1