Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren
Een jaar verder in de strijd tegen antibioticaresistentie bij dieren:

update over de gebruiks- en resistentieresultaten in een breed perspectief


19 juni - van 10u tot 16u30

Antibioticaresistentie is een risico voor volks- en diergezondheid. Grote inspanningen worden daarom geleverd in de diergeneeskunde om minder antibiotica te gebruiken bij dieren in België.

Op 19 juni werden de antibioticagebruiks- en -resistentiegegevens voor de diergeneeskunde voor het jaar 2018 meegedeeld. Deze resultaten werden gepresenteerd in combinatie met de realisaties van het convenant betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector.

PRESENTATIES


De dag ging van start met de voorstelling van de antibioticaverkoopcijfers voor gebruik bij alle dieren in België in 2018. Aansluitend werden ook diersoortspecifieke gegevens getoond voor de sectoren varken, vleeskalveren en pluimvee (vleeskippen en leghennen). Alle resultaten werden gepubliceerd in het BelVet-SAC rapport 2018.

Verschillende activiteiten en realisaties van de sectorpartners en de overheid met betrekking tot de reductie van antibioticagebruik in 2018 werden toegelicht. Ook AMCRA bracht haar activiteiten voor 2018 en wierp al een blik naar de lopende zaken van 2019.

Het einde van de voormiddag werd ingevuld door een geanimeerd debat, waar ook het publiek kon aan deelnemen. Door een interactieve poll met 12 vragen werd gepeild naar de visie van het publiek over het antibioticagebruik en -beleid in België op heden en in de toekomst. Ook de aanwezige vertegenwoordigers van de verschillende sectororganisaties mochten hun visie toelichten.

De namiddag werd ingezet met de presentatie van antibioticaresistentiegegevens, verzameld bij commensale en zoönotische bacteriën afkomstig van levende dieren en voeding, en afkomstig van bacteriën geïsoleerd uit veldstalen van klinisch zieke dieren.

Voor het eerst werd ook aandacht geschonken aan de antibioticaresistentieproblematiek in zijn ‘One Health’ context. Zo werd er ruimte voorzien voor een toelichting over het politieke beleid dat evolueert richting een ‘One Health’ aanpak in België. Het gebruik van antibiotica in de humane geneeskunde kwam aan bod en ‘last but definitely not least’, kregen we de resultaten te zien van een studie die de aanwezigheid onderzocht van antibioticaresiduen en -resistentiegenen in de bodem.

STUDIOGESPREK PLATTELANDS-TV


Jeroen Dewulf (voorzitter AMCRA), Sonja Beckers (voorzitter Boerenbond) en Hendrik Vandamme (voorzitter Algemeen Boerensyndicaat) kwamen rond de tafel voor een studiogesprek bij Plattelands-tv.

PROGRAMMADeze dag is erkend als opleiding door het FAVV voor alle BMO’s. De aanvraag voor erkende bijscholingspunten uitgereikt door de Orde der dierenartsen is in behandeling.

In samenwerking met:

Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Maatregelen richting een verantwoord antibioticagebruik bij reisduiven
Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 2 : Dierenartsen