Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren
Een jaar verder in de strijd tegen antibioticaresistentie bij dieren:

update over de gebruiks- en resistentieresultaten in een breed perspectief


19 juni - van 10u tot 16u30

Antibioticaresistentie is een risico voor volks- en diergezondheid. Grote inspanningen worden daarom geleverd in de diergeneeskunde om minder antibiotica te gebruiken bij dieren in België.

Naar jaarlijkse traditie wordt het activiteitenverslag van het convenant betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector gepresenteerd tijdens de AMCRA adviesraad. Dit jaar gaat dit door op woensdag 19 juni en wordt dit gekoppeld aan een breder evenement met diverse presentaties over de gebruikscijfers van antibiotica en de antibioticaresistentieresultaten voor de diergeneeskunde in België. 

Iedereen die geïnteresseerd is, kan aan deze dag, die georganiseerd wordt i.s.m. het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu deelnemen.

Voor het eerst kunnen ook onderzoeksresultaten over antibioticagebruik en -resistentie gepresenteerd worden tijdens deze dag en dit in de vorm van een poster.


PROGRAMMADeze dag is erkend als opleiding door het FAVV voor alle BMO’s. De aanvraag voor erkende bijscholingspunten uitgereikt door de Orde der dierenartsen is in behandeling.

PLAATS EN UUR VAN AANVANG


Grote Pacheco zaal, Pacheco center
Pachecolaan 13, 1000 Brussel
Start om 10u - Einde voorzien om 16u30

ABSTRACTDe uiterste indiendatum voor abstracts is vrijdag 30 april 2019.
U zal op de hoogte gebracht worden of uw abstract al dan niet voor een posterpresentatie werd geselecteerd uiterlijk vrijdag 17 mei.

De abstract moet inhoudelijk gerelateerd zijn aan één van de volgende onderwerpen en mag handelen over productie- of gezelschapsdieren:

  • Gebruik van en resistentie tegen antimicrobiële middelen bij dieren
  • Stewardship rond antibioticagebruik bij dieren
  • Controle en preventie van infecties in de diergeneeskunde – Interventies om gebruik van antimicrobiële middelen te verminderen
  • Beheer en controle van multiresistente bacteriën in de diergeneeskunde
  • Rol van milieugebonden factoren in de epidemiologie van antibioticaresistentie
  • Impact van antibioticaresistentie op zoönosen

Abstracts uit de humane sector zijn welkom in zoverre een link met de diergeneeskunde kan gelegd worden.Zend uw abstract naar info@amcra.be

In samenwerking met:

Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 2 : Dierenartsen
Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 1 : Veehouders