Antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren in België:

2020, einde van een fase, balans, op naar 2024!

 

dinsdag 22 juni 

van 13u30 tot 16u30

Persconferentie en webinar

 

AMCRA, FAVV, FAGG en FOD VVVL organiseerden, rekening houdende met de huidige situatie en COVID-19 maatregelen, een persconferentie  met een samenvatting van de belangrijkste resultaten over antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren in 2020. 

Voor het doelpubliek van deze namiddag (vertegenwoordigers van sectororganisaties, overheden en administraties, maar eveneens praktiserende dierenartsen en veehouders) werd een webinar met simultane vertaling uitgezonden worden.

 

Herbekijk de persconferentie en webinar hier!


Persconferentie:

- Antibioticumconvenant: doelstellingen, realisaties en perspectieven (Apr. Dries Minne, FAGG)

- Resultaten antibioticumgebruik (BelVet-SAC 2020) en -resistentie in de diergeneeskunde in België (Prof. Dr. Jeroen Dewulf, UGent)

Webinar:

- Antibioticumgebruik op bedrijfsniveau: resultaten van Sanitel-Med (Dr. Wannes Vanderhaeghen, AMCRA)

- Monitoring van antibioticumresistentie bij E. coli (ESBL) en Salmonella spp. afkomstig van voedselproducerende dieren en vanuit de primaire productie (François Bricteux, Sciensano)

- Antibioticumresistentie bij pathogene bacteriën afkomstig van voedselproducerende dieren (Dr. Nadine Botteldoorn, DGZ en Dr. Marc Saulmont, ARSIA)

- Belgisch nationaal actieplan “One-Health” voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie (Dr. Laetitia Lempereur, FOD VVVL)

- Evaluatie van antibioticumresistente bacteriën (E. coli) in waterlopen in Wallonië: voorstelling van de resultaten van het project Antibiobug (Leslie Crettels, ISSeP)

De webinar werd afgesloten met een debat. Dit debat kunt vanaf 1 uur en 22 minuten volgen.

POLL


Doorheen de webinar werden verschillende vragenrondes gelanceerd. U kunt de vragen en antwoorden van de deelnemers aan de poll hier terugvinden.

PRESENTATIES


De webinar ging van start met een inleiding over de doelstellingen en realisaties van het eerste antibioticumconvenant met een blik vooruit richting de perspectieven van het tweede antibioticumconvenant. Aansluitend werden de antibioticumverkoopcijfers voor gebruik bij alle dieren in België in 2020 meegedeeld. Ook diersoortspecifieke gegevens werden getoond voor de sectoren varken, vleeskalveren en pluimvee (vleeskippen en leghennen). Alle resultaten gerelateerd aan antibioticumverkoop- en gebruiksgegevens zijn gepubliceerd in het BelVet-SAC rapport 2020.

Klik op de foto's om de presentaties te openen.

 

 

 

Na de resultaten over het gebruik van antibiotica volgden drie presentaties over antibioticumresistentie, verzameld bij commensale, zoönotische en pathogene bacteriën afkomstig van levende dieren, voeding en waterlopen. 

Tot slot werd ook aandacht geschonken aan de antibioticaresistentieproblematiek in zijn ‘One Health’ context. Zo werd er ruimte voorzien voor een toelichting over het politieke beleid dat evolueert richting een ‘One Health’ aanpak in België.

INFOGRAFIEK


RAPPORTEN


STUDIOGESPREK PLATTELANDS-TV


Jeroen Dewulf (voorzitter AMCRA) en Hilde Van Meirhaeghe (pluimveedierenarts en vertegenwoordigster pluimveesector) kwamen rond de tafel voor een studiogesprek bij Plattelands-tv.

In samenwerking met:

Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Maatregelen voor een verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van runderen
Impact verpakkingsgrootte van antibiotica op voorschrijf- en verschaffingsgedrag dierenartsen