Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Nieuws

Nieuws

  • by:
  • december 18, 2017
  • Category: Debat Expovet

Debat over antibioticagebruik bij hond en kat op Expovet


AMCRA nam deel aan het debat over antibioticagebruik bij hond en kat op Expovet tijdens het weekend van 28 en 29 oktober.

In het panel werd de kleine huisdierensector vertegenwoordigd door Prof. Dr. Hilde de Rooster, docent in de Weke Delen Chirurgie aan de faculteit diergeneeskunde van de UGent, en door dierenarts Steven De Smedt, vertegenwoordiger van SAVAB-Flanders. Tijdens het debat werden verschillende cijfers voor de kleine huisdierensector in België toegelicht. Het ging onder meer over het antibioticagebruik bij gezelschapsdieren, het voorschrijfgedrag van dierenartsen voor honden en katten en het voorkomen van antibioticaresistentie tegen kritisch belangrijke antibiotica 3de en 4de generatie cefalosporines en fluoroquinolones bij indicatorbacterie Escherichia coli , geïsoleerd bij hond en kat. Enkele duidelijke bevindingen konden worden geresumeerd na afloop van het debat: antibioticaresistentie tegen de kritisch belangrijke antibiotica is duidelijk aanwezig bij bacteriën van honden en katten (gemiddeld 15.7% ongevoeligheid tegen cefovecin, gemiddeld 16.7% en 9.5% ongevoeligheid tegen enrofloxacine en marbofloxacine) (1)! Dit relatief hoge voorkomen van ongevoeligheid is waarschijnlijk het gevolg van het veelvuldig gebruik van deze ‘laatste-keuze-middelen’ door dierenartsen van de kleine huisdierensector. Zo is bij de kat het 3degeneratie cephalosporine cefovecin het meest gebruikte antibioticum, naast andere 2de en 3de keuzemiddelen. Ook bij de hond worden de kritisch belangrijke fluoroquinolones het frequentst toegepast, naast andere 2de en 3de keuze antibiotica (2). Er is dus duidelijk ruimte voor verbetering wat betreft de keuze van antibioticum bij de behandeling van een bacteriële infectie! Eerste-, en tweede-keuzemiddelen verdienen de voorkeur boven derde-keuzemiddelen. Ook worden antibiotica soms ingezet terwijl dit niet noodzakelijk is. De nood aan extra aandacht voor een meer doordacht gebruik van antibiotica werd bijgetreden door de vertegenwoordigers van de kleine huisdierensectoren in het panel. De AMCRA formularia (www.e-formularium.be) zijn hiervoor goede richtlijnen en kunnen dus nog meer en beter ingezet worden. Tot slot bleek dat er meer consistente data over het gebruik van antibiotica bij de gezelschapsdieren verzameld moeten worden. Dit moet helpen om de gezelschapsdierensector te sensibiliseren en te begeleiden naar een meer verantwoord antibioticagebruik.

Met dank aan Dr. Bouwewijn Catry van het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid om het debat in goede banen te leiden en aan de Expovetcommissie om ruimte te geven aan ons voor deze maatschappelijke belangrijke discussie.


[1] Alexia Van Cleven et al., 2017. Voorkomen van resistentie tegen de “meest kritisch belangrijke antimicrobiële geneesmiddelen” bij Escherichia coli isolaten van hond en kat. Ingediend bij het Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift
[2] Alexia Van Cleven et al., 2017. Antimicrobial prescribing behaviour in dogs and cats by Belgian veterinarians. Veterinary Record doi: 10.1136/vr.104316

Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Gebruik van colistine bij dieren
Uitfasering zinkoxide