Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Nieuws

Nieuws

  • by:
  • mei 21, 2017
  • Category: Engagement dierenartsen

Dierenartsen bekrachtigen ambitie antibioticareductie


De zogenaamde Code der Plichtenleer, die de goede praktijken voor de dierenarts voorschrijft, bevat voortaan ook een artikel dat elke dierenarts die in ons land de diergeneeskunde uitoefent, verplicht om zorgzamer, en vooral spaarzamer om te springen met antibiotica. Dat laat de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen weten. De expliciet uitgesproken ambitie komt er nadat ook AMCRA, het nationaal kenniscentrum voor antibioticagebruik bij dieren, zijn 'visie 2020' aankondigde.

Ook de dierenartsen willen werk maken van een verminderd antibioticagebruik bij dieren. Die intentie is door de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen verankerd in de Code der Plichtenleer, waarin de dierenarts verplicht wordt om "antimicrobiële middelen nog voorzichtiger in te zetten, en enkel na het stellen van een diagnose.

"Verder moet de dierenarts de diereigenaar nog meer adviseren over het correct gebruik en de kritisch belangrijke producten, zoals opgelijst door de Wereldgezondheidsorganisatie, enkel nog bij hoge uitzondering en binnen een strikt kader gebruiken. Met deze beslissing wil de Hoge Raad, "trouw aan haar missie om het algemeen belang te bewaken, het voortouw nemen en een sterk signaal uitsturen naar de maatschappij".
Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Uitfasering zinkoxide
Nieuw advies 2