Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • februari 14, 2019
  • Category: Congres SAVAB Flanders

AMCRA deelt posters ‘formularium hond en kat’ uit tijdens de SAVAB Flanders beurs op 15 en 16 maart


Op 15 en 16 maart gaat het 34ste SAVAB Flanders congres “Breathe” door te Ronse. AMCRA is er ook bij en deelt sensibilisatiemateriaal uit, specifiek voor de dierenarts gezelschapsdieren.

De antibioticaproblematiek is er één van grote en kleine dieren. Hoewel de grootste hoeveelheden antibiotica ingezet worden bij nutsdieren, zijn de gevaren van antibioticaresistentie voor de gezelschapsdierensector niet minder relevant. Een intens en direct contact met de eigenaar van de hond of kat bevordert namelijk de overdracht van mogelijks resistente bacteriën. Hierdoor kan de mens het risico lopen, om moeilijker te behandelen bacteriële infecties te hebben.

AMCRA voorziet daarom de sensibilisatie van de dierenarts én van de eigenaar van de gezelschapsdieren. Om dierenartsen te ondersteunen om een verantwoord antibioticagebruik te handhaven werden de AMCRA formularia ontwikkeld met richtlijnen per indicatie voor hond en kat. In de poster wordt uitvoerig beschreven wanneer antibiotica geïndiceerd zijn, welke niet-antibacteriële therapieën gebruikt kunnen worden, en worden preventieve maatregelen opgesomd voor de meest voorkomende bacteriële aandoeningen van de huid, het oor, het ademhalings-, spijsverterings- en urogenitaalstelsel en enkele algemene aandoeningen (sepsis, antibacteriële profylaxis, MRSA/MRSP). Verder wordt er aandacht geschonken aan welke de meest voorkomende oorzakelijke ziekteverwekkers zijn en hoe een diagnose kan gesteld worden. De actieve substanties waarvoor, in België voor de hond en/of kat, een vergund product op de markt is, worden opgedeeld in 1ste en 2de keuzemiddelen. Derde en 4de generatie cephalosporines en fluoroquinolones werden omwille van hun kritisch belang voor de volks-en diergezondheid, niet opgenomen in deze postervorm (uitgezonderd het gebruik van fluoroquinolones bij chronische prostatitis). Bent u geïnteresseerd in de postervorm van het formularium?  Kom dan naar de beurs op 15 of 16 maart. Of stuur een e-mail naar info@amcra.be en geef ons uw adresgegevens door. Wij bezorgen u kosteloos een exemplaar.

Om de dierenarts te ondersteunen in het informeren van de eigenaar van gezelschapsdieren over een verantwoord antibioticagebruik werden ook een folder en A5-poster ontwikkeld. De boodschap luidt: “Antibiotica baat het niet, dan schaadt het wel!” Kom ze ophalen tijdens het SAVAB Flanders congres op 15 en 16 maart op de AMCRA-stand!


Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 2 : Dierenartsen
Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 1 : Veehouders