Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • december 18, 2018
  • Category: Agriflanders

Bezoek AMCRA op de Agriflanders beurs op 10, 11, 12 of 13 januari in hal 4!


AMCRA zet het nieuwe jaar in met haar 4-daagse aanwezigheid op de Agriflanders beurs in de Expo van Gent! Het AMCRA-team wil veehouders en dierenartsen te woord staan bij al hun vragen over hun antibioticagebruiksgegevens, opgenomen in het benchmarkrapport, dat ze de afgelopen maanden mochten ontvangen.

Wat is die BD100? Hoe word ik precies gebenchmarkt? Of wat betekent het als ik in de groene, gele of rode zone zit? Kom naar onze stand (breng eventueel uw rapport(en) mee) en we staan u bij met al onze raad en expertise! Niemand beter geschikt dan AMCRA, om veehouders, dierenartsen en andere geïnteresseerden tekst en uitleg te geven over de wijze waarop deze gegevens verwerkt worden of de betekenis van alle cijfertjes en grafieken. Het is namelijk AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren, dat de analyses van de antibioticagebruiksgegevens uitvoert en de rapporten opmaakt.

Ook geven we uitleg over hoe het ‘Plan van Aanpak voor Reductie Antibioticagebruik op Bedrijfsniveau’ gebruikt kan worden door veehouders en hun dierenarts. Zo’n ‘Plan van Aanpak’ moet helpen om doordachte maatregelen ter vermindering van antibioticagebruik, voor te stellen én in te plannen op een haalbare termijn. Een overzicht van de mogelijke managementmaatregelen kan geconsulteerd worden in de ‘Gids voor bedrijfsgezondheid en vaccinatiestrategieën’. Kom naar ons toe en u kunt een bedrijfsgezondheidsgids krijgen voor de diersector (pluimvee, varken, rundvee) van uw interesse!


Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 2 : Dierenartsen
Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 1 : Veehouders