Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • december 18, 2018
  • Category: ESVAC rapport

Het 8ste ESVAC rapport over de antibioticaverkoopscijfers in de diergeneeskunde in de Europese Unie van 2010 tot 2016 Nieuw ESVAC rapport!


Het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft de cijfers van antibiotica, verkocht in 2016 in de diergeneeskunde, gepubliceerd voor België en alle andere Europese Unie landen. Hierdoor kan een trend gemaakt worden over het gebruik gedurende de laatste 7 jaar van rapportering (2010 tot 2016).

Uit de cijfers blijkt dat België nog steeds boven het gemiddelde Europese gebruik zit. In het rapport wordt ook wel benadrukt dat op basis van de voorgestelde resultaten een vergelijking tussen landen moeilijk is en met enige omzichtigheid dient te gebeuren. Een diepere landenanalyse die verschillen tussen landen blootlegt, zoals onder meer verschillende productiesystemen en dichtheden van dierpopulaties, moet helpen om grote verschillen in gebruik tussen landen te verklaren. De aanhoudende dalende trend van de verkoopscijfers van antibiotica in België, beschreven in de jaarlijkse BelVet-SAC rapporten, heeft wel een betere ranking in de Europese statistieken tot gevolg sinds vorig jaar. De meest recente resultaten van de verkoopscijfers in België vindt u hier (resultaten van 2017) (BelVet-SAC, 2018).

Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 2 : Dierenartsen
Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 1 : Veehouders