Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • december 18, 2018
  • Category: Prettige feesten!

Het AMCRA-team wenst u een prettig eindjaar en een voorspoedig 2019!


Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 2 : Dierenartsen
Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 1 : Veehouders