Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • september 6, 2018
  • Category: EFFORT against antimicrobial resistance

Internationaal congres over Europees EFFORT project


Het 5 jaar durende EFFORT project ( Ecology from Farm to Fork Of microbial drug Resistance and Transmission), gefinancierd door de Europese Commissie, heeft tot doel een beter begrip te krijgen van de ecologie en de epidemiologie van antibioticaresistentie doorheen de voedselketen. De 20 verschillende partners waaruit het Europese EFFORT consortium bestaat, organiseren van 26 tot 28 november 2018 het internationaal congres “Antimicrobial Resistance in the Food Chain – From Science to Policy” . Gedurende 2,1/2 dag zal het consortium de nieuwste wetenschappelijke bevindingen voorstellen, gebaseerd op de data verzameld tijdens het EFFORT project.

De resultaten van het project moeten helpen om politieke beslissingen te nemen en om de prioriteiten te zetten bij risicomanagement doorheen de voedselketen. 

Beleidsmakers en wetenschappers van buiten het consortium worden uitgenodigd om hun mening te delen over de EFFORT resultaten en om hun eigen bevindingen mee te delen. 

Volgende onderwerpen zullen onder meer worden aangesneden:
  • Optimaal gebruik van antibiotica bij voedselproducerende dieren, 
  • Gebruik van ‘metagenomics’ voor de surveillance van antibioticaresistentie doorheen de voedselketen, 
  • De blootstelling van de mens aan antibioticaresistente bacteriën door voedsel, 
  • De doeltreffendheid van genomen maatregelen in het antibioticagebruik en economische aspecten ervan, 
  • De nood aan toekomstige beleidsmaatregelen voor het risico van antibioticaresistentie voor de volksgezondheid te minimaliseren
Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 2 : Dierenartsen
Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 1 : Veehouders