Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Recent Nieuws

Recent Nieuws

 • by:
 • oktober 22, 2018
 • Category: Vacature

VACATURE 100% Wetenschappelijk medewerker met interesse in data-analyse en kennis van IT (m/v/x)


Ter versterking van het federale kenniscentrum AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals, www.amcra.be) zijn wij op zoek naar een voltijds wetenschappelijk medewerker (m/v/x) met interesse in data-analyse en kennis van IT binnen de ‘data-analyse eenheid’ van AMCRA . Deze eenheid staat in voor de benchmarking en rapportering van diergeneeskundig antibioticagebruik op bedrijfsniveau in opdracht van nationale en sectorale datacollectiesystemen (‘Sanitel-Med’, ‘AB Register’, ‘BIGAME’).

AMCRA heeft de juridische vorm van een vzw en werkt in opdracht van de federale overheid en de betrokken sectoren. Het doel van AMCRA is een rationele reductie van antibioticagebruik en een duurzaam antibioticabeleid in de diergeneeskunde in België, om te komen tot een vermindering van antibioticaresistentie en zo de volks- en diergezondheid te beschermen.

Uw functie: 

 • Uw taken zullen zich situeren binnen de opdrachten die de data-analyse eenheid uitvoert voor de sectorale datacollectiesystemen AB Register en BIGAME. 
 • U werkt samen met de huidige medewerkers van de data-analyse eenheid aan het beheer, de controle en de analyse van de registraties van antibioticagebruik op individuele veebedrijven (varken, pluimvee, melkvee). Deze gegevens dienen verwerkt te worden tot bedrijfsrapporten met benchmarkresultaten en overzichtsrapporten met trendanalyses. 
 • U draagt bij tot de ontwikkeling en verfijning van analysemethodes en datamanagement-, datatransfer- en rapporteringsprocessen, en tot de interpretatie en communicatie van de resultaten en trends, en dit op niveau van de individuele veehouders en dierenartsen, de bedrijven en de sectoren.
 • In een eerste fase zal u opgeleid worden door de huidige data-analisten voor het werken met het bestaande AMCRA-datawarehouse met behulp van de specifieke softwareprogramma’s Qlik en NPrinting. Later zal u zelfstandig instaan voor het beheer, de analyse en de rapportering voor specifieke sectoren en rapporten.

Uw profiel:

 • U bent in het bezit van een master-diploma in de bio-wetenschappen: dierenarts, bio-ingenieur, bioloog, bio-medische wetenschappen of gelijkaardige diploma’s.    
 • U hebt bijzondere interesse in data-management en -analyse alsook in visualisatie van resultaten.
 • Kennis van databasebeheer en programmeren en van statistiek en statistische software wordt als een pluspunt gezien (vb. ETL scripting, R, ...).
 • U bent bekend met grote datasets en wetenschappelijke databronnen en kan deze vlot en doelgericht raadplegen. 
 • U hebt een analytische geest, kan gegevens kritisch beoordelen en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Een interesse in en kennis van dierlijke productiemethoden, antibioticumgebruik en –resistentie en affiniteit met meerdere diersectoren, zowel nuts- als gezelschapsdieren, is een pluspunt.
 • U bent een teamspeler, luisterbereid, constructief en resultaatgericht, en u aarzelt niet om in overleg te treden.
 • U bent contactvaardig, communicatief sterk en een goede kennis van Frans en Engels zijn een pluspunt.
 • U bent administratief sterk en werkt planmatig en georganiseerd.

Ons aanbod:

 • Een voltijds contract tot eind 2020, bij voorkeur te starten vanaf 1 januari 2019.

 • Een uitdagende en verrijkende omgeving met flexibele arbeidsvoorwaarden en een marktconform loonpakket.

 • U werkt binnen een organisatie met een maatschappelijk relevante opdracht.

Locatie:

AMCRA is gehuisvest in het Eurostation II gebouw, Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel (vlakbij het station Brussel-Zuid).

Wenst u te solliciteren?

Stuur dan vóór 23 november 2018 uw sollicitatiebrief en curriculum vitae naar AMCRA: info@amcra.be.

Geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een gesprek, voorafgegaan door een schriftelijke proef. Deze zullen plaatsvinden op 6, 7, 10 of 11 december 2018. U zult hierover via e-mail geïnformeerd worden ten laatste 30 november 2018.

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij:

 • Prof. dr. Jeroen Dewulf – voorzitter van de raad van bestuur van AMCRA; GSM: +32 476 49 70 40; e-mail: jeroen.dewulf@ugent.be
Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 2 : Dierenartsen
Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 1 : Veehouders