Centre of Expertise on the use

Focus op...


Antibiotic Awareness Week

World Antibiotic Awareness Week 2018 van 12 tot 18 november

5 november, 2017

De internationale gezondheidsorganisaties voor mens en dier, respectievelijk de WHO en OIE, de Food and Agriculture Organisation - FAO - en het Europees Centrum voor Preventie en Controle van ziekten - ECDC - plaatsen de antibioticaproblematiek hoog op de agenda. Bijzondere aandacht wordt geschonken tijdens de jaarlijkse ‘World Antibiotic Awareness Week’. Op de website van AMCRA vind u de link naar de belangrijkste initiatieven genomen door verschillende internationale organisaties.

Evolutie antibioticagebruik bij dieren in België

PERSBERICHT 30 jun 2017
Strijd tegen antibioticaresistentie in de diergeneeskunde in België: nieuwe daling van de hoeveelheden gebruikte antibiotica in 2016 en gunstige evolutie in de resistentie

13 maart, 2017

AMCRA stelt jaarlijks haar activiteiten en realisaties voor.

E-formularium

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals

6 september, 2018

E-formularium

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals

6 september, 2018

Title