Centre of Expertise on the use

Minder antibiotica kan...
... een veehouder getuigt!

Focus op...


Immunity for Health

6 , 2018

VEE studiedag

De VEE nodigt u uit voor de workshop ‘Antimicrobial resistance in Manimals’

10 avril, 2018

Op 23 mei wordt door de Vlaamse Vereniging voor Veterinaire Epidemiologie en Economie (VEE) een workshop georganiseerd over antibioticaresistentie bij dieren en mens. Het wordt een rijk gevulde dag.

AMCRA website

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals

10 avril, 2018

La sensibilisation et la communication sont l’unes des activités les plus importantes de l’AMCRA. Depuis sa création l’AMCRA a publié un nombre important d’avis qui ont pour objectif de supporter et accompagner la politique de lutte contre l’antibiorésistance en médecine vétérinaire en Belgique.

AACTING guidelines

Quantification, Benchmarking and Stewardship of Veterinary Antimicrobial Usage - First International Conference

10 avril, 2018

Het AACTING-netwerk heeft richtlijnen geformuleerd voor de collectie, analyse en rapportering van antibioticagebruiksgegevens op het niveau van de individuele veehouderij.

Title

Amcra english logo
Centre of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

Recent advices

Plan van Aanpak
Nieuw advies 2