Centre of Expertise on the use

Minder antibiotica kan...
... een veehouder getuigt!

Focus op...


E-formularium

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals

14 februari, 2019

Registratie antibioticagebruik

Pluimveesector ontvangt eerste bedrijfsrapporten antibioticagebruik

11 oktober, 2018

Sanitel-Med en AB Register vzw stellen voor het eerst antibioticabedrijfsrapporten beschikbaar aan de houders van braadkippen of leghennen. De pluimveesector volgt hiermee de vleeskalver- en varkenssector, die al langer individuele antibiotica analyserapporten ontvangen.

Enrégistrement usage antibiotiques

Pluimveesector ontvangt eerste bedrijfsrapporten antibioticagebruik

11 oktober, 2018

Sanitel-Med en AB Register vzw stellen voor het eerst antibioticabedrijfsrapporten beschikbaar aan de houders van braadkippen of leghennen. De pluimveesector volgt hiermee de vleeskalver- en varkenssector, die al langer individuele antibiotica analyserapporten ontvangen.

AMCRA sensibiliseert

Pluimveesector ontvangt eerste bedrijfsrapporten antibioticagebruik

11 oktober, 2018

Sanitel-Med en AB Register vzw stellen voor het eerst antibioticabedrijfsrapporten beschikbaar aan de houders van braadkippen of leghennen. De pluimveesector volgt hiermee de vleeskalver- en varkenssector, die al langer individuele antibiotica analyserapporten ontvangen.

Title

Amcra english logo
Centre of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

Recent advices

Plan van Aanpak
Nieuw advies 2