Centre of Expertise on the use

  • by:
  • december 28, 2019
  • Category: Antifungale resistentie

De strategische aanpak van geneesmiddelen in het milieu door de Europese unie


Gezien schimmels typisch biologische agentia zijn die zich in de omgeving bevinden en zij bij zowel mens als dier een impact de gezondheid kunnen uitoefenen, vereist deze thematiek bij uitstek een ‘One Health’-aanpak. Hoewel resistentie voornamelijk bij bacteriën gekend is, is waakzaamheid eveneens geboden bij de opkomst van resistentie bij schimmels.