Centre of Expertise on the use

  • by:
  • juli 12, 2019
  • Category: AMCRA prijs

AMCRA prijs voor masterproeven


Naar jaarlijkse gewoonte laten we graag u kennis nemen van de verkoops- en gebruikscijfers van antibiotica en de antibioticaresistentieresultaten voor de diergeneeskunde in België voor het jaar 2017.