Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Een vraag voor ons?

Waar vind je ons?

CONTACT


Hoe ons bereiken?
AMCRA vzw
Eurostation II, Victor Hortaplein 40 bus 10, 
Bureau 09C112
1060 Sint-Gillis

EEN VRAAG VOOR ONS?

AGENDA


Door de organisatie van opleidingen en roadshows trachten we dierenartsen en veehouders te informeren en te sensibiliseren over de antibioticaresistentieproblematiek en wanneer antibiotica vermeden kunnen worden. Voor de roadshows gaat AMCRA ook vaak de baan op met medewerkers van andere organisaties actief in het onderwerp, zoals het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), DGZ, ARSIA of de faculteit diergeneeskunde.

Indien u AMCRA graag wil uitnodigen voor de leden van uw lokale dierenartsenkring of veehouderskring of u wenst meer informatie te hebben over de komende initiatieven, aarzel niet om contact met ons op te nemen via bovenstaand contactformulier.

Roadshow "Hoe kan u minder antibiotica gebruiken in de pluimveehouderij?"

Voor veehouders en dierenartsen:

Om veehouders en hun dierenartsen te begeleiden in een verminderd antibioticagebruik in hun pluimveehouderij organiseren AMCRA, het FAVV, het FAGG en het Departement Landbouw en Visserij twee roadshows in gans Vlaanderen.

Vind hier het volledige programma!

Tijdstippen en locaties:

Donderdag 13/02/2020: Shamrock, Euromarktlaan 24, TIELT

Donderdag 20/02/2020: Proefbedrijf pluimveehouderij, Poiel 77, GEEL


Roadshow "Hoe kan u minder antibiotica gebruiken in de varkenshouderij?"

Voor veehouders en dierenartsen:

Om veehouders en hun dierenartsen te begeleiden in een verminderd antibioticagebruik in hun rundveehouderij organiseren AMCRA, het FAVV, het FAGG en het Departement Landbouw en Visserij twee roadshows in gans Vlaanderen.

Vind hier het volledige programma!

Tijdstippen en locaties:

Dinsdag 17/03/2020: Proefbedrijf pluimveehouderij, Poiel 77 GEEL 

Donderdag 19/03/2020: Sint-Amandshof, Sint-Amandsstraat 11, PITTEM

Agridagen

AMCRA zal aanwezig zijn tijdens de Agridagen!
Van vrijdag 28 februari tot en met zondag 1 maart 
Weelde Depot - Geeneinde 54, 2381 Ravels

SAVAB Flanders congres

AMCRA zal aanwezig zijn tijdens het SAVAB Flanders congres (in Engels!)
Op 6 en 7 maart 
Kinepolis Business Centre,
Groenendaallaan 394, 2030 Antwerpen 

Sensibilisatiemateriaal voor de gezelschapsdierensector is dan te verkrijgen!