Een vraag voor ons?

Waar vind je ons?

VRAGEN?


CONTACT


 

Hoe ons bereiken?

info @amcra.be

Vestiging
AMCRA vzw
Galileelaan 5/02 
1210 Brussel

 

 

 

AGENDA


Door de organisatie van opleidingen en roadshows trachten we dierenartsen en veehouders te informeren en te sensibiliseren over de antibioticumresistentieproblematiek en wanneer antibiotica vermeden kunnen worden. Voor de roadshows gaat AMCRA ook vaak de baan op met medewerkers van andere organisaties actief in het onderwerp, zoals het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), DGZ, ARSIA of de faculteit diergeneeskunde.

Indien u AMCRA graag wil uitnodigen voor de leden van uw lokale dierenartsenkring of veehouderskring of u wenst meer informatie te hebben over de komende initiatieven, aarzel niet om contact met ons op te nemen via bovenstaand contactformulier.

SAVAB-Flanders

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart 2023 in Brugge!