Een vraag voor ons?

Waar vind je ons?

VRAGEN?


CONTACT


 

Hoe ons bereiken?

info @amcra.be

Vestiging
AMCRA vzw
Galileelaan 5/02 
1210 Brussel

 

 

 

AGENDA


Door de organisatie van opleidingen en roadshows trachten we dierenartsen en veehouders te informeren en te sensibiliseren over de antibioticumresistentieproblematiek en wanneer antibiotica vermeden kunnen worden. Voor de roadshows gaat AMCRA ook vaak de baan op met medewerkers van andere organisaties actief in het onderwerp, zoals het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), DGZ, ARSIA of de faculteit diergeneeskunde.

Indien u AMCRA graag wil uitnodigen voor de leden van uw lokale dierenartsenkring of veehouderskring of u wenst meer informatie te hebben over de komende initiatieven, aarzel niet om contact met ons op te nemen via bovenstaand contactformulier.

Infoavond voor dierenartsen gezelschapsdieren
Brugse dierenartsenkring

Antibioticumbeleid bij kleine huisdieren
Op dinsdag 9 november 2021 om 19u45.

Vétérinexpo

Op 4 en 5 december in Ciney Expo!

SAVAB Flanders congres

Vrijdag 4 en zaterdag 5 maart

Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Rationeel gebruik van antibiotica bij het droogzetten van melkkoeien in België
Maatregelen voor verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van varkens