Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Sensibilisatie

Sensibilisatie

AMCRA wil door een nationale sensibilisatiecampagne oproepen tot meer bewustzijn rond de problematiek van antibioticaresistentie bij voedselproducerende dieren en bij gezelschapsdieren. 

Met de financiële steun van BAPCOC werden door AMCRA persoonlijke getuigenissen van veehouders opgenomen. De problematiek wordt daarin op een bevattelijke manier voorgesteld voor collega-veehouders en diereigenaars en de haalbaarheid van een duurzaam antibioticagebruik wordt in de praktijk geïllustreerd. 

De campagne moet bijdragen tot het realiseren van de strategische reductiedoelstellingen, zoals geformuleerd door AMCRA en onderschreven door de werkgroep diergeneeskunde van BAPCOC, de overheid en sectororganisaties (Convenant AB ondertekend op 30 juni 2016).

De tv-spots en publi-reportages zijn een productie van Plattelands-tv en worden nog steeds op regelmatige  basis uitgezonden in 2018.   

Rundvee


Tv-spots en publi-reportages

Poster 'Goed gebruik'


Pluimvee


Tv-spots en publi-reportages

Poster 'Goed gebruik'


Varken


Tv-spots en publi-reportages

Poster 'Goed gebruik'


Gezelschapsdieren


Folder en poster sensibilisatie diereigenaars

Heeft mijn hond geen antibiotica nodig?”; “De vorige keer hebben die pilletjes heel goed geholpen. Kunt u dat opnieuw geven?”; “Ik denk dat mijn kat het best antibiotica kan krijgen!”. Dierenartsen kunnen tijdens het consult nogal wat druk ervaren van de eigenaar van hond of kat om antibiotica te gebruiken bij de behandeling van hun zieke viervoeter. Dierenartsen weten nochtans vanuit hun opgebouwde kennis en ervaring het best wanneer antibiotica aangewezen zijn.

Om deze druk, die leidt tot onnodig of ongepast gebruik van antibiotica, op dierenartsen te verminderen, werd door AMCRA en SAVAB-Flanders een informatieve brochure ontwikkeld “Antibiotica: baat het niet, dan schaadt het wel!”. De folder werd geïnspireerd op een gelijkaardig initiatief vanuit de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht om de dierenarts te ondersteunen in zijn pleidooi aan de diereigenaar, wanneer wel of niet antibiotica nodig zijn. Deze brochure kan ook in de wachtzaal uitgestald worden en kan meegegeven worden aan de eigenaar van hond en kat.

Het probleem is niet enkel gekend bij dierenartsen binnen België, maar wordt ook buiten onze landgrenzen als een reële bedreiging beschouwd voor een duurzaam antibioticabeleid bij gezelschapsdieren. Door de ‘Federation of European Companion Animal Veterinary Associations’ (FECAVA) en de ‘Federation of Veterinarians of Europe’ (FVE) werd een poster gemaakt voor de eigenaren van gezelschapsdieren. De poster beschrijft het belang van een verantwoord gebruik van antibiotica en hoe infecties voorkomen kunnen worden. SAVAB-Flanders zorgde voor een vertaling van de poster naar het Nederlands en AMCRA hielp om de verspreiding bij dierenartsen voor gezelschapsdieren in Vlaanderen mogelijk te maken. De poster is beschikbaar in posterformaat (A3) en kan opgehangen worden in uw praktijk.

Poster AMCRA richtlijnen voor antibioticagebruik bij hond en kat


Tv-spots en publi-reportages


Poster 'Tante Biotica'


Ontmoet AMCRA op


Beurzen


AMCRA is jaarlijks terug te vinden op de 
dierenartsenbeurzen 
Expovet (Flanders Expo te Gent) en  Vétérinexpo (Ciney Expo).

Bezoek regelmatig onze website om onze aanwezigheden op de beurzen in 2019 na te gaan!


Hier ziet u enkele sfeerbeelden van onze AMCRA stand in 2017 en 2018 op Expovet, Vétérinexpo en Libramont!

Roadshows


De missie van AMCRA is communiceren en sensibiliseren om een verdere toename in antibioticaresistentie te voorkomen en aldus de volks- en dierengezondheid en het dierenwelzijn te verzekeren. Ook in het AMCRA Visie 2020 plan werd 'Sensibilisatie, tot vervelens toe' opgenomen als één van de zeven actiepunten.


Door de AMCRA roadshows trachten we dierenartsen en veehouders te informeren en te sensibiliseren over de antibioticaresistentieproblematiek en wanneer antibiotica vermeden kunnen worden. Voor de roadshows gaat AMCRA ook vaak de baan op met medewerkers van andere organisaties actief in het onderwerp, zoals DGZ, ARSIA of de faculteit diergeneeskunde.

Indien u AMCRA graag wil uitnodigen voor de leden van uw lokale dierenartsenkring of veehouderskring of u wenst meer informatie te hebben over de komende initiatieven, aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@amcra.be
 
Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Maatregelen richting een verantwoord antibioticagebruik bij reisduiven
Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 2 : Dierenartsen