Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Sensibilisatie

Sensibilisatie

AMCRA wil door een nationale sensibilisatiecampagne oproepen tot meer bewustzijn rond de problematiek van antibioticaresistentie bij voedselproducerende dieren en bij gezelschapsdieren. 

Met de financiële steun van BAPCOC werden door AMCRA persoonlijke getuigenissen van veehouders opgenomen. De problematiek wordt daarin op een bevattelijke manier voorgesteld voor collega-veehouders en diereigenaars en de haalbaarheid van een duurzaam antibioticagebruik wordt in de praktijk geïllustreerd. 

De campagne moet bijdragen tot het realiseren van de strategische reductiedoelstellingen, zoals geformuleerd door AMCRA en onderschreven door de werkgroep diergeneeskunde van BAPCOC, de overheid en sectororganisaties (Convenant AB ondertekend op 30 juni 2016).

De tv-spots en publi-reportages zijn een productie van Plattelands-tv en worden nog steeds op regelmatige  basis uitgezonden in 2018.   

Rundvee


Tv-spots en publi-reportages

Poster 'Goed gebruik'


Pluimvee


Tv-spots en publi-reportages

Poster 'Goed gebruik'


Varken


Tv-spots en publi-reportages

Poster 'Goed gebruik'


Gezelschapsdieren


Tv-spots en publi-reportages

Poster 'Tante Biotica'


Ontmoet AMCRA op


Beurzen


AMCRA is jaarlijks terug te vinden op de 
dierenartsenbeurzen 
Expovet (Flanders Expo te Gent) en Vétérinexpo (Ciney Expo).
In 2017 stond AMCRA ook op de landbouwbeurzen 'La Foire de Libramont' en 'Le sommet des éleveurs'.

Bezoek regelmatig onze website om onze aanwezigheden op de beurzen in 2018 na te gaan!


Hier ziet u enkele sfeerbeelden van onze AMCRA stand in 2017 op Expovet, Vétérinexpo en Libramont!

Roadshows


De missie van AMCRA is communiceren en sensibiliseren om een verdere toename in antibioticaresistentie te voorkomen en aldus de volks- en dierengezondheid en het dierenwelzijn te verzekeren. Ook in het AMCRA Visie 2020 plan werd 'Sensibilisatie, tot vervelens toe' opgenomen als één van de zeven actiepunten.


Door de AMCRA roadshows trachten we dierenartsen en veehouders te informeren en te sensibiliseren over de antibioticaresistentieproblematiek en wanneer antibiotica vermeden kunnen worden. Voor de roadshows gaat AMCRA ook vaak de baan op met medewerkers van andere organisaties actief in het onderwerp, zoals DGZ, ARSIA of de faculteit diergeneeskunde.

Indien u AMCRA graag wil uitnodigen voor de leden van uw lokale dierenartsenkring of veehouderskring of u wenst meer informatie te hebben over de komende initiatieven, aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@amcra.be
 
Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Plan van Aanpak
Gebruik van colistine bij dieren