Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Minder antibiotica kan...
... een veehouder getuigt!

Focus op...


Plan van Aanpak

Plan van Aanpak voor reductie antibioticagebruik op bedrijfsniveau

6 september, 2018

AMCRA heeft een voorbeelddocument ontwikkeld voor een Plan van Aanpak in overleg met een groep van experten. Het is een template die diersoortoverschrijdend is en op eigen initiatief kan worden gebruikt in zijn huidige vorm, of kan worden aangepast naargelang de specifieke noden in een bepaalde sector of op een bepaald bedrijf.

E-formularium

Het e-formularium voor dierenartsen: uw leidraad in een verantwoorde antibioticakeuze!

6 september, 2018

U hoeft zich voortaan niet meer te registreren of aan te melden om toegang te krijgen tot het e-formularium! Dit betekent geen gebruikersnamen en paswoorden meer en dus rechtstreekse toegang tot de indicaties waarvoor 1ste, 2de en 3de keuzemiddelen werden opgenomen per diersoort.

Expovet

Kom onze stand bezoeken op Expovet! Vijftig vrijkaarten te winnen voor de editie van Expovet 2018!

6 september, 2018

AMCRA is aanwezig op Expovet, vakbeurs voor de dierenarts, op 20 en 21 oktober te Flanders Expo! U kunt gratis vrijkaarten winnen door de juiste antwoorden te voorzien op de vragen van onze online enquête! De eerste 50 deelnemers met correcte antwoorden ontvangen een gratis kaart. Neem deel en tot binnenkort op Expovet!

Demonamiddag 'Bioveiligheid en melkhygiëne'

AMCRA werkt mee aan de ‘tweede demonstratiedag bioveiligheid en melkhygiëne voor varkens- en rundveebedrijven‘

6 september, 2018

Op dinsdag 2 oktober organiseren het Departement Landbouw en Visserij, het Praktijkcentrum Varkens en het Praktijkcentrum Rundvee in samenwerking met AMCRA, M-team, MCC, DGZ, ILVO, en UGent een demonamidddag over bioveiligheid op varkens- en rundveebedrijven en over melkhygiëne . Tal van bedrijven die producten aanbieden om de bioveiligheid op een bedrijf te verhogen en een betere melkhygiëne te voorzien, zullen hun relevante producten demonstreren. De bezoeker zal ook kans maken om diverse prijzen te winnen! Bezoek aan de demodag is gratis.

EFFORT against antimicrobial resistance

Internationaal congres over Europees EFFORT project

6 september, 2018

Het 5 jaar durende EFFORT project ( Ecology from Farm to Fork Of microbial drug Resistance and Transmission), gefinancierd door de Europese Commissie, heeft tot doel een beter begrip te krijgen van de ecologie en de epidemiologie van antibioticaresistentie doorheen de voedselketen. De 20 verschillende partners waaruit het Europese EFFORT consortium bestaat, organiseren van 26 tot 28 november 2018 het internationaal congres “Antimicrobial Resistance in the Food Chain – From Science to Policy” . Gedurende 2,1/2 dag zal het consortium de nieuwste wetenschappelijke bevindingen voorstellen, gebaseerd op de data verzameld tijdens het EFFORT project.

Immunity for Health

Derde editie “Immunity for Health”

6 september, 2018

De studiedag « Immunity for Health » wordt jaarlijks georganiseerd door Flanders Vaccine en vindt dit maal plaats op 11 oktober te Leuven . Het thema van dit jaar gaat over « Preventieve gezondheidszorg » en richt zich tot de betrokken organisaties van de humane en diergeneeskunde, werkzaam rond immunologie, vaccinologie, immuno-oncologie en infectieuze ziekten. Het programma is deels gewijd aan de rol van vaccinatie in de strijd tegen antibioticaresistentie.

Gebruik colistine

Advies over het gebruik van colistine in de diergeneeskunde

12 juli, 2018

Polymyxines krijgen geen rode kleurcode, maar extra maatregelen zijn nodig om het gebruik ervan in de diergeneeskunde verder in te perken tot 1 mg per kg biomassa.

Sensibilisatiecampagne

AMCRA sensibiliseert veehouders in samenwerking met Plattelands-tv

12 juli, 2018

AMCRA heeft in samenwerking met Plattelands-tv publi-reportages uitgewerkt waarin de tv-kijkende landbouwer wegwijs wordt gemaakt in de “Top 5 van maatregelen die kunnen bijdragen tot een succesvolle afbouw van antibioticagebruik”.

Activiteiten en realisaties AMCRA 2017

Activiteiten en realisaties van AMCRA in 2017

12 juli, 2018

AMCRA stelt jaarlijks haar activiteiten en realisaties voor.

Evolutie antibioticagebruik bij dieren in België

PERSBERICHT
27 juni 2018

Strijd tegen antibioticaresistentie in de diergeneeskunde in België.

27 juni, 2018

2017 is het meest succesvolle jaar sinds het vooropstellen van de reductiedoelstellingen over antibioticagebruik bij dieren, onderschreven door AMCRA, de bevoegde autoriteiten en de ondertekenende organisaties van het “antibioticaconvenant” van 30 juni 2016.

Activiteiten en realisaties 2017

Activiteiten en realisaties met betrekking tot reductie van antibioticagebruik en -resistentie in de diergeneeskunde in België in 2017

27 juni, 2018

Sinds de ondertekening van het antibioticaconvenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica stellen de partners jaarlijks hun activiteiten en realisaties voor, die gebundeld worden in een rapport. Dit rapport bevat een samenvatting van de voornaamste activiteiten en realisaties door de verschillende actoren met betrekking tot het bereiken van een antibioticareductie in 2017 in de diergeneeskunde evenals de verkoopresultaten van veterinaire antibiotica en de evolutie van de resistentie van bacteriën tegen antibiotica in 2017.

VEE studiedag

De VEE nodigt u uit voor de workshop ‘Antimicrobial resistance in Manimals’

8 mei, 2018

Op 23 mei wordt door de Vlaamse Vereniging voor Veterinaire Epidemiologie en Economie (VEE) een workshop georganiseerd over antibioticaresistentie bij dieren en mens. Het wordt een rijk gevulde dag.

AMCRA website

AMCRA lanceert een nieuwe website

10 april, 2018

Communicatie en sensibilisatie is één van de kerntaken van AMCRA. Sinds haar oprichting heeft AMCRA tal van adviezen en richtlijnen ontwikkeld ter ondersteuning van het co-regulatiebeleid die de diergeneeskunde in België handhaaft.

AACTING guidelines

AACTING ‘Guidelines for collection, analysis and reporting of farm-level antimicrobial use, in the scope of antimicrobial stewardship’

10 april, 2018

Het AACTING-netwerk heeft richtlijnen geformuleerd voor de collectie, analyse en rapportering van antibioticagebruiksgegevens op het niveau van de individuele veehouderij.

Antibioticaresistentieresultaten DGZ en ARSIA

Resultaten antibioticaresistentie voor 2017 door de regionale diergezondheidscentra DGZ en ARSIA

10 april, 2018

Antibioticaresistentie kan leiden tot therapiefalen, met als gevolg een toename in kosten door bv. verlies van dieren, verminderde productiviteit, enz. Antibioticagevoeligheid van bacteriën kan sinds het KB van juli 2016 enkel nog bepaald worden in een geaccrediteerde instelling. De laboratoria DGZ en ARSIA beschikken over deze accreditatie en zijn aldus geschikt verklaard om antibioticagevoeligheidstesten uit te voeren. Op die manier kan bepaald worden van welke antibiotica een gunstig klinische uitkomst mag verwacht worden na behandeling van een bacteriële infectie met het desbetreffende middel.

EPRUMA

EPRUMA statement over vaccinatie bij dieren

10 april, 2018

EPRUMA – European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals – roept de instanties van de Europese Unie (EU) op een geïntegreerde aanpak te volgen met betrekking tot het gebruik van vaccins bij mens én dier. EPRUMA is van mening dat vaccinatie in de diergeneeskunde een onmisbaar aspect vormt van de ‘One Health’ aanpak.

Gebruik zinkoxide

Advies over de uitfaseringsperiode van zinkoxide bij gespeende biggen

7 maart, 2018

Het Europees ‘Committee for Medicinal Products for Veterinary Use' (CVMP) gaf op 16 maart 2017 een negatief advies over het gebruik van zinkoxide aan hoge, therapeutische concentraties bij dieren. De CVMP oordeelde dat de voordelen van zinkoxide voor preventie van diarree bij varkens niet opwegen tegen de risico’s van hoge dosissen zink in het milieu. Zink is immers een zwaar metaal, wordt slecht geabsorbeerd en accumuleert in diverse compartimenten van het milieu. Het CVMP erkende ook dat er een risico bestaat op co-selectie voor resistentie tegen antibiotica (de selectie van meerdere antimicrobiële resistentiegenen) in verband met het gebruik van zinkoxide, maar dat een dergelijk risico op dit moment niet kwantificeerbaar is.

Doelstelling
gemedicineerde voeders

Vijftig % reductiedoelstelling van de met antibiotica gemedicineerde voeders behaald!

6 maart, 2018

De leden van AMCRA legden zich in 2014 drie doelstellingen op ter reductie van het gebruik van antibiotica bij dieren in België . Naast de halvering van het antibioticagebruik en een 75% reductie van het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica tegen 2020, zou tegen eind 2017 de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders met 50% moeten verminderd zijn. BFA, de Belgian Feed Association (www.bfa.be), kondigde eind februari aan dat de mengvoederindustrie haar doelstelling bereikt heeft. Het antibioticagebruik in gemedicineerde voeders kon een daling optekenen van 53% ten opzichte van het referentiejaar 2011.

Antibiotic Awereness Week

PERSBERICHT
13-19 november 2017

Internationale week van de sensibilisering voor goed gebruik van antibiotica

13 november, 2017

In het kader van de internationale week van de sensibilisering voor goed gebruik van antibiotica (13-19 november 2017), sporen het AMCRA en de federale overheid iedereen - ook de eigenaars van gezelschapsdieren - aan om deze geneesmiddelen verstandig te gebruiken. Antibiotica kunnen ons leven redden en zullen dit blijven doen als wij inspanningen blijven leveren. We zijn alvast op de goede weg : sinds 2011 is het gebruik van antibiotica bij dieren met 20% gedaald.

Schrijf je hier in om onze nieuwsbrieven te ontvangen

Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Plan van Aanpak
Gebruik van colistine bij dieren