Hond en kat

  • by:
  • oktober 8, 2019
  • Category: Voorwaarden gebruik kritisch belangrijke antibiotica

AMCRA dringt aan op een continu voorzichtig gebruik van de fluoroquinolones en de 3de/4de generatie cefalosporines, kritisch belangrijke antibiotica voor dier en mens


De betrokken overheden, FAVV en FAGG riepen begin deze maand op om de kritisch belangrijke antibiotica met dezelfde voorzichtigheid te gebruiken zoals vóór de vernietiging van de artikelen 65 tot en met 70 en bijlage IV van het koninklijk besluit van 21 juli 2016. De vernietiging door de Raad van State is tijdelijk en gebeurde omdat België de beperking van het gebruik van vergunde geneesmiddelen niet gemeld heeft aan de Europese Unie.

AMCRA benadrukt bovendien het engagement van de sectoren om het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica te verminderen met 75% ten opzichte van 2011 (referentiejaar). Dit engagement werd opgenomen in het Antibioticaconvenant(1) en is dus een verantwoordelijkheid van de bevoegde federale overheden, AMCRA, de sectororganisaties pharma.be, ABS, Boerenbond, FWA, BFA, de dierenartsenverenigingen UPV en VDV, de dierengezondheidsorganisaties DGZ en ARSIA en de lastenboekbeheerders Belbeef, Belplume, Belpork, BVK, Codiplan en IPW IKM/QFL/QMK. Het is dus de verantwoordelijkheid van alle actoren op het veld om er over te waken dat de kritisch belangrijke antibiotica met de grootste omzichtigheid worden blijven gebruikt. Dit gebeurt volgens de voorwaarden, zoals beschreven door AMCRA, tis te zeggen volgend op een bezoek van de dierenarts, staalname, de isolatie van het oorzakelijk agens in het laboratorium, de uitvoering van een gevoeligheidstest waaruit blijkt dat enkel een kritisch belangrijk antibioticum in vitrowerkzaam is tegenover de geïsoleerde bacteriestam (7 antibiotica van 5 verschillende antibioticaklassen verschillend van de kritisch belangrijke antibioticaklassen werden getest).

Deze voorwaarden voor gebruik staan ook beschreven in de meeste lastenboeken voor houders van varkens, pluimvee en rundvee. Ze moeten dus gerespecteerd worden op de meeste veehouderijen in België.

AMCRA vraagt met nadruk aan alle betrokken actoren om de goede praktijken die reeds in toepassing waren om gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica te verminderen, verder te zetten. De goede resultaten die door de sectoren reeds werden bereikt in de afgelopen twee jaren, moeten een stimulans vormen om de genomen engagementen verder op te nemen in de strijd tegen antibioticaresistentie.


[1] Convenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector