Hond en kat

  • by:
  • maart 12, 2020
  • Category: Infomoment AMCRA - FAVV - FAGG - FOD VVVL

AMCRA, FAVV, FAGG en de FOD VVVL kondigen hun jaarlijkse infodag aanAntibioticaresistentie en -gebruik bij dieren:

Resultaten 2019 en een blik vooruit - Wat na 2020?


SAVE THE DATE

Maandag 22 juni 2020

van 9u tot 16u30

Grote Pacheco zaal, Pacheco center, Pachecolaan 13, 1000 Brussel

Antibioticaresistentie is een risico voor de volks- en diergezondheid. Grote inspanningen worden daarom geleverd om minder antibiotica te gebruiken bij dieren in België. AMCRA i.s.m. het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseert een brede infodag waarin dieper wordt ingegaan op de gebruikscijfers van antibiotica en de antibioticaresistentieresultaten bij dieren in België in 2019, de genomen acties in en de toekomstperspectieven van de strijd tegen antibioticaresistentie in België. In het kader van de One-Health aanpak komen ook enkele humane aspecten evenals elementen uit het leefmilieu aan bod.

Het doelpubliek voor deze dag zijn de vertegenwoordigers van sectororganisaties, overheden en administraties maar eveneens praktiserende dierenartsen en veehouders.

Ook onderzoeksresultaten over antibioticagebruik en -resistentie kunnen gepresenteerd worden in de vorm van een poster. Werkt u rond het thema antibioticagebruik of -resistentie en heeft u interesse om uw resultaten voor te stellen aan een breed publiek? Stuur dan een abstract naar  info@amcra.be en dit ten laatste op vrijdag 1 mei. Richtlijnen voor de inzending van een abstract kunnen hier geraadpleegd worden.

Een meer gedetailleerd programma volgt.