Hond en kat

  • by:
  • januari 16, 2020
  • Category: Enquête cascadegebruik antibiotica

Doe mee aan de enquête van het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) over cascadegebruik van antibiotica bij dieren!


AMCRA lanceerde vorige maand een advies met aanbevelingen voor het gebruik van humaan vergunde antibiotica bij dieren. Het gebruik van deze humaan vergunde antibiotica zou, aldus het advies, enkel mogelijk mogen zijn wanneer aan specifieke voorwaarden voldaan is. De nieuwe Europese Verordening 2019/6 over geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik heeft diverse maatregelen voorgesteld om voorzichtig gebruik van antibiotica te garanderen. Eén van de maatregelen voorziet nu ook dat bepaalde antibiotica enkel zouden mogen gebruikt worden voor de behandeling van specifieke bacteriële infecties bij mensen. Om meer informatie in te winnen over cascadegebruik van (exclusief humaan vergunde) antibiotica bij dieren nodigt de ‘Committee of Veterinary Medicinal Products’ (CVMP) van de Europese Commissie alle betrokkenen uit om informatie te verschaffen over dit gebruik via een online in te vullen formulier!

De farmaceutische industrie, dierenartsen, professionele vakverenigingen, overheden, alsook EU en EEA lidstaten worden opgeroepen om een vragenlijst in te vullen over het (cascade)gebruik van antibiotica bij levensbedreigende bacteriële infecties bij dieren. Het belang van het gebruik van het cascadesysteem voor de betrokken indicatie(s) en diersoort(en) kan hierin worden meegedeeld!

De oproep is geldig tot 6 maart 2020!

Deze informatie zal door het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) worden gebruikt om een wetenschappelijk advies te geven over hoe de voorziene lijsten in Artikel 107(6) van de Verordening 2019/6 best opgenomen kunnen worden in aanvullende wetgeving. Deze lijst bevat antibiotica die mogelijkerwijs nooit onder de cascaderegelgeving mogen gebruikt worden, of die enkel mogen gebruikt worden onder bepaalde voorwaarden. Dit moet de goede werkzaamheid van de betrokken antibiotica voor de behandeling van specifieke bacteriële infecties bij mensen garanderen.