Hond en kat

  • by:
  • november 14, 2019
  • Category: ESVAC rapport

Nieuw ESVAC-rapport: opnieuw dalend antibioticagebruik in de veeteelt in Europa. Verdere inspanningen blijven nodig, ook in België


Het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft de cijfers van antibiotica, verkocht in 2017 in de diergeneeskunde, gepubliceerd voor België en alle andere Europese Unie landen. Hierdoor kan een trend gemaakt worden over het gebruik gedurende de laatste 8 jaar van rapportering (2010 tot 2017). Data worden weergegeven in het European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) rapport.

Het totaalgebruik van antibiotica bij dieren is in Europa tussen 2011 en 2017 reeds meer dan 32% gedaald. De sterkste dalingen bevinden zich onder de kritisch belangrijke antibiotica met hoogste prioriteit bij de mens: de verkoop van de polymyxines daalde met 66% en van de 3de/4de generatie cefalosporines met meer dan 20%!

Uit de cijfers blijkt dat er evenwel heel wat verschillen zijn in de mate van de verwezenlijkingen tussen landen. Voor 19 van de 25 landen die al data aanleveren sinds 2011 wordt een daling gezien in de verkoop van antibiotica van minstens 5% tegen eind 2017. Voor drie landen was er een toename in de verkoop van meer dan 5% tussen 2011 en 2017. De resterende drie landen toonden geen significante verschillen. De koplopers in antibioticareductie tonen duidelijk aan dat substantiële dalingen in antibioticagebruik bij voedselproducerende diersoorten bereikt kunnen worden. Landen met een hoog gebruik zullen dus de komende jaren verder inspanningen moeten doen om het gebruik te doen zakken.

Ook in België moeten de inspanningen verder gezet worden. In België werd met 131,3 mg/PCU voor 2017 een vermindering gerealiseerd van 27,2 % ten opzichte van 2010. Daarmee blijft het antibioticagebruik bij dieren relatief hoog, ook ten opzichte van buurlanden met een vergelijkbare veehouderijstructuur zoals Frankrijk (68,6 mg/PCU), Nederland (56,3 mg/PCU) of Duitsland (89,0 mg/PCU). 

De aanhoudende dalende trend van de verkoopscijfers van antibiotica in België, beschreven in de jaarlijkse BelVet-SAC rapporten, biedt wel een zicht op de positieve trend die zich in België voordoet!