Hond en kat

  • by:
  • april 25, 2019
  • Category: Antibioticagebruik in Noorwegen

Noorwegen: 32% minder antibiotica bij gezelschapsdieren


Het 18de jaarlijkse rapport over het gebruik van antibiotica bij mensen (Norm) en bij dieren (Norm-Vet) in Noorwegen in 2017 is zojuist verschenen. Het toont een algemene daling in gebruik van veterinaire antibiotica (-4,5% in vergelijking met 2016 en -10% in vergelijking met 2013). Bij gezelschapsdieren (uitgezonderd paarden) bedraagt het totale gebruik 359 kg werkzame stof in 2017 (waarvan 250 kg amoxicilline / clavulaanzuur en 7 kg fluoroquinolonen).

In 2015 stelden de Noorse autoriteiten een nieuwe doelstelling voor de gezelschapsdierensector voor: 30% minder veterinaire antibiotica in 2020 ten opzichte van 2013. Deze doelstelling werd al bereikt in 2017 met 32% minder gebruik in slechts vier jaar tijd. Het gebruik van geneesmiddelen uitsluitend vergund voor gebruik bij mensen, maar die worden toegepast bij honden en katten, bleef stabiel op 288 kg. Wanneer rekening wordt gehouden met het gebruik van deze antibiotica, bedraagt de algehele daling in omzet 20%.

De Noorse Maatschappij voor Diergeneeskunde (DNV) is actief betrokken bij de verwezenlijking van deze verlaging, en dit door middel van onderwijs van dierenartsen.

FECAVA (Federation of European Companion Animal Veterinary Associations) hecht veel belang aan antimicrobiële resistentie en heeft praktijkposters voor goede hygiënische maatregelen en verantwoord gebruik van antibiotica bijgewerkt.

Bron: FECAVA - Federation of European Companion Animal Veterinary Associations 

FECAVA aanbevelingen over ‘Hygiëne en infectiecontrole in dierenartsenpraktijken