Hond en kat

  • by:
  • november 13, 2020
  • Category: ESVAC rapport

Tiende rapport over trends in antibioticumgebruik in de diergeneeskunde in 31 EU-landen


Het Europese Geneesmiddelenagentschap heeft haar 10de rapport gepubliceerd over de verkoopcijfers van antibiotica voor dieren in 31 Europese Unie lidstaten in 2018 (ESVAC-rapport). Dit rapport toont dat de verkoop van antibiotica bij dieren met meer dan 34% daalde tussen 2011 en 2018 in Europa. Een sterke daling in onder meer de verkoop van polymyxines (-70%) is erg positief. Ook het gebruik van andere antibiotica, door de Wereldgezondheidsorganisatie geklasseerd als kritisch belangrijke antibiotica met hoogste prioriteit, toont een substantiële daling: -24% voor de 3de/4de generatie cefalosporines, -4% voor de fluoroquinolones en -74% voor andere quinolones (zoals nalidixinezuur).

Antibioticaklassen waarvan de grootste hoeveelheden gebruikt zijn, zijn de tetracyclines (30.7%), de penicillines (28.8%) en de sulfonamiden (8.4%). Hun gebruik telt voor 67.9% van de totale verkoop van antibiotica in de 31 EU-landen. Ook voor België kan dezelfde top drie in hoeveelheden verkochte antibioticaklassen vastgesteld worden.

Een groot verschil in hoeveelheden verkochte antibiotica tussen landen blijft aanwezig. Dit is deelt te verklaren door verschillen in voorkomen van bacteriële infectieziekten, in de samenstelling van de dierpopulatie en verschillen in productiesystemen. Ook zijn er verschillen in de toegepaste behandelingsduur en dosissen. De hoeveelheden verkochte antibiotica tussen landen mogen dus niet vergeleken worden zonder enige achtergrondkennis of interpretatie van de cijfers!

Wilt u meer inzicht in de verkoop van antibiotica in de diergeneeskunde in Europese Unie lidstaten?