Hond en kat

  • by:
  • november 8, 2021
  • Category: 'One World, One Health' AMR

Antibiotic Awareness Week 18-24 november
Webinar ’Antimicrobiële geneesmiddelen: Verspreid bewustzijn, stop resistentie’


Tijdens de ‘Antibiotic Awareness Week’, die dit jaar doorgaat van 18 tot 24 november, wordt wereldwijd extra aandacht besteed aan de problematiek van antibioticumresistentie. In België wordt de week ingezet met een online infosessie, georganiseerd door de FOD Volksgezondheid, over het Belgische “One World, One Health” actieplan over antibioticumresistentie bij mens, dier en in het milieu. Ook AMCRA neemt deel aan de presentaties van die dag en vertegenwoordigt hiermee het diergeneeskundige luik van de drie sectoren mens, dier en leefmilieu.

Het Belgische nationale actieplan ter bestrijding van antimicrobiële resistentie is gebaseerd op een gemeenschappelijke "One World, One Health"-aanpak, waarbij iedereen verantwoordelijk is voor de problematiek en samenwerkt om de best mogelijke zorg voor mens en dier, veilig voedsel en een gezonde leefomgeving te bieden aan alle burgers.

Op donderdagochtend 18 november (09u45 – 11u50) stellen het “One World, One Health”-team van de FOD Volksgezondheid voor om u over dit onderwerp te informeren tijdens een webinar waaraan diverse deskundigen deelnemen.