Nieuws

Nieuws

  • by:
  • april 25, 2019
  • Category: Altibiotique

Altibiotique, het project van ARSIA, een waar succes!


Begin 2017 lanceerde ARSIA het project « Altibiotique » om veehouders te begeleiden met de start van een verantwoord antibioticabeleid. Hiertoe werden informatievergaderingen, beroepsopleidingen en individuele begeleidingsmaatregelen voorgesteld aan hoofdzakelijk de rundveesector, maar ook de kleine herkauwerssector (schapen en geiten) werden geïnformeerd. Het aantal deelnemers is veelzeggend: veehouders zijn erg gemotiveerd om de problematiek van antibioticaresistentie aan te pakken. Maar dat was natuurlijk niet in twijfel te trekken!

Het project “Altibiotique”, in het kort

“Altibiotique”is een gezamenlijk project ingediend door ARSIA en haar partners in de landbouwsector, bij het kabinet van de Minister van Landbouw René Collin, en wordt gefinancierd in het kader van het ‘Programme Wallon de Développement Rural (PWDR)’. Dit project heeft als doel veehouders te informeren en te vormen in de goede praktijken op de veehouderij met betrekking tot antibioticaresistentie. Bovendien wordt elke geïnteresseerde veehouder, dankzij “Altibiotique”in de mogelijkheid gesteld om een overzicht te maken van de zoötechnische praktijken en de bedrijfsgezondheidsmaatregelen. 

Steeds meer activiteiten

Sinds 2017 is het aantal georganiseerde activiteiten in het kader van het project steeds toegenomen, zoals in onderstaande figuur geïllustreerd wordt. In het eerste trimester van 2019 waren dit reeds 38 informatie- en vormingssessies en bedrijfsbezoeken in totaal. Dit is nu reeds evenveel als wat gerealiseerd werd op het einde van 2017. Ook wordt het project besproken in andere diersectoren. Dit blijkt uit een toename in het aantal veehouders van de schapen- en geitensector, die beroep doen op de diensten van “Altibiotique”. Sinds de start van “Altibiotique”zijn er bijna 750 veehouders die hebben deelgenomen of die reeds konden genieten van één (of meerdere) activiteit(en) binnen het project.

Bewuste veehouders

Een dergelijke belangstelling is niet onbelangrijk! Veehouders benadrukken: resistente bacteriën baren hen zorgen. “Goede praktijken op de veehouderij?” Ja, ze zijn wel degelijk overtuigd van het belang ervan. De kunst bestaat er uit ziekte te voorkomen! Zoals bijvoorbeeld immuniteit opbouwen via opname van colostrum, hygiëne in de stallen en van de gebruikte materialen, optimale huisvesting, vaccinatie en tal van andere aspecten werden genoemd in het kader van de activiteiten van “Altibiotique”.

Deze inzet rond antibioticaresistentie en meer in het algemeen het streven naar een geoptimaliseerde bedrijfsvoering moet worden benadrukt. Ze bewijst dat veehouders met de verschillende sectoren van de veeteelt zich engageren voor een ‘One Health’ aanpak! 

 

Bron:

Dr François CLAINE, DMV

Epidémiologie et Encadrement sanitaire

Responsable du projet « Altibiotique »

ARSIA asbl