Nieuws

Nieuws

  • by:
  • juli 12, 2018
  • Category: Gebruik colistine

Advies over het gebruik van colistine in de diergeneeskunde


Polymyxines krijgen geen rode kleurcode, maar extra maatregelen zijn nodig om het gebruik ervan in de diergeneeskunde verder in te perken tot 1 mg per kg biomassa.

Het gebruik van polymyxines in de diergeneeskunde, waartoe colistine of polymyxine E behoort, staat sinds de ontdekking van nieuwe horizontaal overdraagbare resistentiemechanismen onder toegenomen druk. In 2016 werden door het Committee Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) aanbevelingen verstrekt voor alle Europese Unie lidstaten om het gebruik van colistine te beperken tot maximaal 5.0 en 1.0 mg per kg biomassa, respectievelijk voor de hoge en gematigde gebruikers binnen de Europese Unie (EMA, 2016). Voor de Belgische situatie betekent dit een beperking tot 1 mg per kg biomassa. Bovendien werden in 2017 de polymyxines door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geclassificeerd als ‘kritisch belangrijk antibioticum met de hoogste prioriteit’ voor de volksgezondheid (WHO, 2017). Hierdoor komen volgens de WHO de polymyxines op gelijke hoogte te staan met de 3de/4de generatie cephalosporines en de fluoroquinolones. Deze laatstgenoemde antibioticaklassen zijn in België sinds juli 2016 onderworpen aan strikte gebruiksvoorwaarden bij voedselproducerende dieren (KB 21 juli 2016). Het AMCRA advies schrijft voor dat de klasse van de polymyxines geen rode kleurcode moet krijgen, zoals de  3de/4de generatie cephalosporines en de fluoroquinolones, maar dat extra maatregelen nodig zijn om het gebruik ervan in de diergeneeskunde verder in te perken tot 1 mg per kg biomassa. 

AMCRA beveelt de volgende maatregelen aan:  
o  Preventie van maagdarminfecties bij biggen (niet vroeger spenen dan 26-28 dagen, vaccinatie, aangepast voederregime, gebruik van pre- en probiotica, hygiëne en bioveiligheid, geschikt stalklimaat, kwaliteit drinkwater, beperkte groepsgrootte (<60-80), tomen bijeenhouden bij het spenen…) 
o  Geen preventieve behandeling van groepen dieren 
o  Geen colistine gebruik als 1ste keuze middel bij een orale of systemische toediening bij bacteriële infecties bij dieren 
o  Voorafgaand etiologisch onderzoek bij metaphylactisch en curatief gebruik 
o  Gevoeligheidstest aanbevolen 
o  Gebruik colistine enkel voor het behandelen van infecties veroorzaakt door Gram-negatieve bacteriën die gevoelig zijn voor dit antibioticum en met een aanpassing van de toedieningsroute aan de plaats van infectie. Volg hiervoor strikt de bijsluiter op. 
o  Benchmarking voor gebruik van colistine op veehouderijen: identificatie van veehouderijen met een hoog gebruik en dierenartsen met een hoog voorschrijf- en verschaffingsgedrag met het oog op het uitvoeren van verbeterpunten