Nieuws

Nieuws

  • by:
  • februari 8, 2021
  • Category: Raad van Bestuur

AMCRA ontvangt van ganser harte twee nieuwe leden in haar Raad van Bestuur!


Sinds haar oprichting in 2012 erkent AMCRA, het ‘Kenniscentrum voor antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren’, de centrale rol van de dierenarts in de strijd tegen antibioticumresistentie. Na de aankondiging van een nieuw reductieplan voor antibioticumgebruik in de diergeneeskunde in België – de Visie 2024, is AMCRA verheugd om nu ook twee nieuwe leden in haar Raad van Bestuur (RvB) te mogen verwelkomen. Het gaat over twee dierenartsenverenigingen, met name ‘Union Professionnelle Vétérinaire’ (UPV) en SAVAB-Flanders.

Deze twee dierenartsenverenigingen vervoegen de ‘Verenigde Dierenartsen’ (VeDa), de nieuwe beroepsvereniging voor dierenartsen en vervanger van de Vlaamse Dierenartsenvereniging (VDV), dewelke reeds verschillende jaren lid was van de RvB van AMCRA. De RvB bestaat nu dus uit verschillende dierenartsenverenigingen (VeDa, UPV en SAVAB-Flanders), de landbouworganisaties (Boerenbond, ABS en FWA), de mengvoederindustrie (BFA), de farmaceutische industrie (pharma.be) en de academische wereld (UGent en ULiège) en heeft tal van onderwerpen waarrond ze actief kan werken. Er is onder meer de datacollectie van antibiotica voorgeschreven, toegediend of verschaft door dierenartsen, de benchmarking van dierenartsen (ook voor dierenartsen uitsluitend actief in de gezelschapsdierensector), de intrede van de voorwaarden om de kritisch belangrijke antibiotica bij gezelschapsdieren te mogen gebruiken, de verwezenlijking van nieuwe reductiedoelstellingen en het uitwerken van de actiepunten zoals opgenomen in de Visie 2024. De werking van AMCRA kadert in haar missie, meer bepaald streven naar een rationele reductie van antibioticumgebruik en een duurzaam antibioticumbeleid in de diergeneeskunde in België. We willen u alvast uitnodigen om de acties van AMCRA te volgen door u in te schrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief via https://www.amcra.be/nl/home/#nieuwsbrief.