Nieuws

Nieuws

  • by:
  • oktober 11, 2018
  • Category: Sensibilisatiecampagne

AMCRA sensibiliseert de pluimveesector over rationeel antibioticagebruik: een veehouder getuigt!


AMCRA heeft i.s.m. Plattelands-tv een nieuw filmpje ontwikkeld voor de pluimveesector over rationeel antibioticagebruik. In het filmpje worden concrete tips naar voor gebracht over hoe een aanpassing van het bedrijfsmanagement tot minder zieke dieren leidt. Minder ziekte leidt niet alleen tot een gezondere veestapel, maar vereist ook minder antibiotica en zal dus ook leiden tot minder selectie en spreiding van resistente bacteriën. De tips kwamen tot stand doordat de veehouder met zijn dierenarts en adviseurs die op het bedrijf komen verbeterpunten in het management opspoorden en hier samen aan werkten.

De getuigenis kadert in de sensibilisatiecampagne die AMCRA heeft opgezet i.s.m. Plattelands-tv. In dit samenwerkingsverband kwamen ook reeds veehouders uit de varkens- en melkveesector in beeld die vanuit hun eigen ervaring een positief verhaal rond verminderd antibioticagebruik meedelen aan hun collega-veehouders.


Hier onder kunt u ook de filmpjes voor de varkens- en melkveesector bekijken.