Nieuws

Nieuws

  • by:
  • juli 12, 2018
  • Category: Sensibilisatiecampagne

AMCRA sensibiliseert veehouders in samenwerking met Plattelands-tv


AMCRA heeft in samenwerking met Plattelands-tv publi-reportages uitgewerkt waarin de tv-kijkende landbouwer wegwijs wordt gemaakt in de “Top 5 van maatregelen die kunnen bijdragen tot een succesvolle afbouw van antibioticagebruik”.

De reportages zijn opgezet rond persoonlijke ervaringen van veehouders rond duurzaam antibioticagebruik. Concreet gaat het over tips die toegepast werden op het veehouderijbedrijf na overleg met de bedrijfsdierenarts, en die geholpen hebben om de bedrijfsgezondheid naar een hoger niveau te tillen. In 2017 werd gestart met een productie voor de melkveesector en in 2018 volgde de varkenssector. 
De reportages werden gemaakt in het kader van een nationale sensibilisatiecampagne rond verantwoord antibioticagebruik bij dieren in België. Voorheen werden ook reeds korte tv-spots gemaakt voor de voedselproducerende diersectoren pluimvee, varken en rundvee en voor de gezelschapsdierensector met als boodschap “Doordacht en lager antibioticagebruik loont” (pagina sensibilisatie).