Nieuws

Nieuws

  • by:
  • november 8, 2021
  • Category: Barometer antibioticumgebruik

Antibioticumbarometer toont veelbelovende cijfers: verdere daling van het antibioticumgebruik


De nieuwste barometerresultaten evolueren opnieuw in positieve richting. Zo blijkt uit de daling in de totale tonnen antibiotica geregistreerd voor de periode juli 2020 – juni 2021. Dit is goed nieuws wetende dat de laatste twee barometerresultaten stagnerende tot zelfs licht stijgende tendensen lieten zien.

De nieuwste barometer toont figuren over acht volledige kwartalen, met name van het derde kwartaal van 2019 (’19-Q3) t.e.m. het tweede kwartaal van 2021 (’21-Q2)  en dit voor de diersoorten geregistreerd in Sanitel-Med: varkens, pluimvee en vleeskalveren.Ten opzichte van de vorige barometer, die reikte van het tweede kwartaal 2019 (’19-Q2) t.e.m. het eerste kwartaal van 2021 (’21-Q1), wordt nu het tweede kwartaal van 2021 opgenomen. De totale tonnen antibiotica geregistreerd zijn verder afgenomen, alsook het gebruik van de fluoroquinolones en dit voornamelijk bij pluimveebedrijven. Het gebruik van 3de/4de generatie cefalosporines, met tot dusver een restgebruik in de varkenssector, is nu quasi afwezig met nul registraties. Voor wat betreft het gebruik van colistine op varkensbedrijven wordt een lichte verdere daling gezien, ondanks de ban op het gebruik van zinkoxide sinds januari 2021. Deze ban vertaalt zich ook in de cijfers: een duidelijke afname in tonnen geregistreerde zinkoxide. Bij de vleeskalversector daalt het gebruik van colistine opnieuw na een stijging in het vorige kwartaal.

In alle gevallen wordt de afname in het gebruik van antibiotica in de eerste twee kwartalen van 2021 positief onthaald, gezien de stagnerende cijfers die werden vastgesteld voor het jaar 2020.

De barometer toont het jaarlijks totaal AB gebruik dat per diersoort geregistreerd werd in SANITEL-MED uitgedrukt in aantal ton, steeds opschuivend met een kwartaal (‘rollend kwartaal’). Naast het totaalgebruik worden er ook vier veterinair belangrijke antimicrobiële families uitgelicht, nl. de polymyxines (colistine), zink oxide premix bij varkens en de twee families met een rode AMCRA kleurcode, namelijk de fluoroquinolones en de 3e en 4e generatie cefalosporines. Om een idee te geven van het aandeel dat wordt gedekt door SANITEL-MED in het totale veterinaire AB gebruik, staat in elke figuur ter referentie het aantal ton of kg dat in 2020 volgens de BelVet-Sac data werd verkocht in België. Deze overzichtscijfers zijn niet genormaliseerd (biomassa). De tendens is aldus uitgedrukt in absolute cijfers (ton, kg). Gezien de biomassa per diersoort effectief enige procenten per jaar stijgt of daalt, gelden deze cijfers niet als een referentie van het gebruik bij de verschillende diersoorten.