Nieuws

Nieuws

  • by:
  • november 13, 2020
  • Category: Antibioticaresistentieresultaten ARSIA

ARSIA rapport resultaten antibiogrammen 2019


ARSIA heeft de resultaten van de antibiogrammen voor 2019 gepubliceerd in haar rapport ‘Antibiogrammes’. Hiermee wenst ze evoluties in het voorkomen van antibioticumresistentie voor de meest geïsoleerde pathogenen bij rundvee tussen de periode ‘2014-2016’ en ‘2017-2019’ weer te geven. Het gaat over Escherichia coli, Salmonella Typhimurium en S. Dublin, verschillende Pasteurellaceae (Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica en Histophilus somni) en de belangrijkste mastitisverwekkers (E. coli, Streptococcus uberis, S. dysgalactiae, S. agalactiae, S. aureus, …).

De conclusievan het rapport luidt als volgt: “Het vorige rapport uit 2017 werd gekarakteriseerd door een ombuiging in de toename in antibioticumresistentie tegen de kritisch belangrijke antibiotica, in het bijzonder voor de 3de/4de generatie cefalosporines. Vanaf 2016-2017 lijkt er zich effectief een  daling te hebben ingezet. Er kan echter nog niet over een statistisch significante daling worden gesproken, maar veeleer over een trend.” In het huidige rapport (2020) kan echter wel geconcludeerd worden dat er een significante daling in antibioticumresistentie van E. coli ten opzichte van de kritisch belangrijke antibiotica achter de cijfers schuilgaat. Deze daling gaat gelukkig niet gepaard met een toename in resistentie ten opzichte van de niet-kritisch belangrijke moleculen. Enkel bij de hemolytische E. coli wordt een toename in resistentie gezien in 2019 en dit ten opzichte van alle geteste antibiotica. Een toename in resistentie tegen amoxicilline, florfenicol en tetracycline bij Salmonella Dublin in de periode ‘2017-2019’ ten opzichte van ‘2014-2016’ is volledig te verklaren door  23 S. Dublin stammen, afkomstig van 10 verschillende bedrijven allen gelokaliseerd in Luxemburg of in de Condroz.