Nieuws

Nieuws

  • by:
  • februari 8, 2022
  • Category:

Barometer onthult een doorgezette daling antibioticumgebruik


Voor het derde kwartaal op rij wordt een daling gezien in de tonnen gebruikte antibiotica bij varkens, vleeskalveren, vleeskippen en leghennen. De meest recente resultaten zijn een weergave van de hoeveelheden geregistreerde antibiotica in de periode oktober 2020 tot en met september 2021. Deze voortgezette positieve trend is het resultaat van de geleverde inspanningen in de respectievelijke sectoren.

De nieuwste barometer toont figuren over acht volledige kwartalen, met name van het vierde kwartaal van 2019 (’19-Q4) t.e.m. het derde kwartaal van 2021 (’21-Q3) en dit voor de diersoorten geregistreerd in Sanitel-Med: varkens, pluimvee en vleeskalveren. Ten opzichte van de vorige barometer wordt nu het derde kwartaal van 2021 mee opgenomen. De totale tonnen antibiotica geregistreerd zijn verder afgenomen, alsook het gebruik van de fluoroquinolones en dit voornamelijk bij pluimveebedrijven. Enige punt van aandacht is een opmerkelijk hoger % vleeskalverbedrijven die fluoroquinolones gebruikt, al is het totale fluoroquinolonegebruik in de sector wel gedaald. Het gebruik van 3de/4de generatie cefalosporines, in het verleden voornamelijk gesitueerd in de varkenssector maar historisch laag, is reeds sinds juli 2020 quasi afwezig met nul registraties. Voor wat betreft het gebruik van colistine op varkensbedrijven blijft dit zachtjes dalen. De ban op het gebruik van zinkoxide sinds januari 2021 heeft hierop alvast geen negatieve invloed gehad. In de vleeskalversector is er al verschillende kwartalen een schommeling in het gebruik van colistine, waardoor min of meer stabiel over de kwartalen heen.

De afname in het gebruik van antibiotica in de eerste drie kwartalen van 2021 zijn veelbelovend en  er wordt met positieve en hoopvolle blik uitgekeken naar de het vierde en tevens laatste kwartaal van 2021.

De barometer toont het jaarlijks totaal AB gebruik dat per diersoort geregistreerd werd in SANITEL-MED uitgedrukt in aantal ton, steeds opschuivend met een kwartaal (‘rollend kwartaal’). Naast het totaalgebruik worden er ook vier veterinair belangrijke antimicrobiële families uitgelicht, nl. de polymyxines (colistine), zink oxide premix bij varkens en de twee families met een rode AMCRA kleurcode, namelijk de fluoroquinolones en de 3e en 4e generatie cefalosporines. Om een idee te geven van het aandeel dat wordt gedekt door SANITEL-MED in het totale veterinaire AB gebruik, staat in elke figuur ter referentie het aantal ton of kg dat in 2020 volgens de BelVet-Sac data werd verkocht in België. Deze overzichtscijfers zijn niet genormaliseerd (biomassa). De tendens is aldus uitgedrukt in absolute cijfers (ton, kg). Gezien de biomassa per diersoort effectief enige procenten per jaar stijgt of daalt, gelden deze cijfers niet als een referentie van het gebruik bij de verschillende diersoorten.