Nieuws

Nieuws

  • by:
  • mei 28, 2019
  • Category: Gebruik colistine

Belgian Feed Association (BFA) schrapt de inmenging van colistine in gemedicineerde voeders


De raad van bestuur van de ‘Belgian Feed Association’ (BFA) heeft beslist om een nieuwe maatregel toe te voegen aan haar antibioticabeleid. BFA adviseert en roept de leden mengvoederfabrikanten op om vanaf 1 mei 2019 geen PROMYCINE meer in te mengen bij de productie van gemedicineerde voeders. Promycine is in België momenteel het enige vergunde product dat colistine bevat. Colistine is bij voedselproducerende dieren het enige gebruikte antibioticum dat tot de antibioticaklasse van de polymyxines behoort. Polymyxines werden in 2017 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geclassificeerd als ‘kritisch belangrijke antibiotica met hoogste prioriteit voor de humane gezondheid’. Hierdoor komt het gebruik ervan bij dieren onder druk te staan.

In het kader van de reductie van het antibioticumgebruik in de dierlijke productie heeft de mengvoedersector reeds mooie verwezenlijkingen gemaakt. De AMCRA doelstelling, nl. een reductie van 50% van het gebruik van met antibiotica gemedicineerde voeders tegen eind 2017, werd door BFA tot haar eigen objectief gemaakt. Deze doelstelling werd behaald en zelfs ruimschoots overschreden. Eind 2017 kon een daling van 66,6% worden opgetekend. “Ook in 2018 is het gebruik van antibiotica in de mengvoedersector nog verder gedaald, met een reductie van net geen 70% ten opzichte van het referentiejaar 2011” aldus Yvan Dejaegher, algemene adviseur van BFA.

Met het nieuwe initiatief rond colistine onderstreept BFA haar vaste wil om substantieel en duurzaam bij te dragen tot de reductie van het antibioticagebruik in de dierlijke productie.