Nieuws

Nieuws

  • by:
  • december 22, 2022
  • Category: BELMAP rapport

BELMAP-rapport 2022


In 2021 verscheen voor het eerst het BELMAP-rapport, het Belgische "One Health"-rapport over antibioticaresistentie. Dit rapport heeft als doel de resultaten en trends van de bestaande monitoringprogramma’s bij mensen, voedselproducerende dieren, de voedselketen en het leefmilieu samen te vatten, mogelijke lacunes te identificeren en algemene aanbevelingen te formuleren om de monitoring te verbeteren.

De tweede editie van het BELMAP-rapport werd uitgebreid met resistentiedata van bacteriële pathogenen afkomstig van runderen, pluimvee en varkens. Deze gegevens, verstrekt door Dierengezondheidszorg Vlaanderen, MCC Vlaanderen en ARSIA, bieden een waardevol inzicht in de resistentie tegen eerste- en tweedelijnsbehandelingen voor zieke dieren. Voor het eerst werd ook de antibioticaresistentie in de gemeenschap gerapporteerd afzonderlijk van die in ziekenhuizen, en werden lopende onderzoeksprojecten op het gebied van antibioticaresistentie in het milieu belicht.