Nieuws

Nieuws

  • by:
  • november 14, 2019
  • Category: Benchmark dierenartsen

Benchmarkrapporten nu ook voor pluimvee- en vleeskalverdierenartsen!


Ook pluimvee- en vleeskalverdierenartsen krijgen nu inzicht in hun gebruik-, voorschrijf- en verschaffingsgedrag van antibiotica op veehouderijen. Dit is mogelijk dankzij de benchmarkrapporten voor dierenartsen, die beschikbaar zijn op het Sanitel-Med platform. Varkensdierenartsen ontvingen reeds eerder zo’n benchmarkrapport. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) voorziet deze rapporten omwille van de essentiële rol van de dierenarts in het gebruik van antibiotica op de bedrijven.

Concreet gebeurt het benchmarken aan de hand van een Contract Score (CS), een cijfer op 100 dat een weergave is van de benchmarkresultaten van de contractbedrijven van een dierenarts. Een 'contractbedrijf' wordt hierbij gedefinieerd als een bedrijf waarmee de dierenarts minstens de helft (= 183 dagen) van de benchmarkperiode (= een jaar) een contract had als bedrijfsdierenarts. Hoe lager het antibioticagebruik op de contractbedrijven, hoe hoger de CS, en omgekeerd.

Net zoals voor veehouders worden voor de CS twee grenswaarden bepaald die de dierenartsen verdelen in 50% 'laagverschaffers', 40% 'aandachtsverschaffers' en 10% 'grootverschaffers'.

Naast de contract score wordt ook nog een Management Score (MS) berekend voor elke dierenarts. Dit is ook een cijfer op 100 en het reflecteert de mate waarin een dierenarts antibiotica heeft voorgeschreven of verschaft als bedrijfsdierenarts. Hierbij wordt een 'bedrijfsdierenarts' gedefinieerd als het hebben van een geldig contract met het bedrijf op datum van de verschaffing van de antibiotica. Er wordt rekening gehouden met alle bedrijven waar de dierenarts minstens één melding van antibioticagebruik deed in de loop van de benchmarkperiode; dit kunnen al dan niet contractbedrijven zijn. Een hoge MS betekent dat de dierenarts voornamelijk verschaft of voorschrijft als bedrijfsdierenarts.

Het benchmarkrapport bevat naast de twee genoemde scores ook een aantal kwalitatieve resultaten, o.a. over de types antibiotica (gele, oranje of rode antibiotica, volgens de AMCRA kleurcode) waarop de dierenarts bij de verschillende diercategorieën beroep doet.

Vragen of opmerkingen zijn steeds welkom bij Sanitel-Med (sanitelMed@fagg.be)