Nieuws

Nieuws

  • by:
  • oktober 15, 2020
  • Category: Vetcompendium

Bestel nu uw exemplaar van het Vetcompendium 2021


Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI, vzw) publiceert jaarlijks het Vetcompendium met farmacotherapeutische informatie van alle diergeneesmiddelen die in België in de handel zijn. Gedurende meer dan 20 jaar werd dit diergeneesmiddelenrepertorium gratis verzonden naar alle Belgische dierenartsen en apothekers.
Vanaf 2021 wordt het Vetcompendium enkel nog op aanvraag verzonden naar dierenartsen en apothekers.

Wenst u nog een gedrukt exemplaar te ontvangen? Of wenst u juist geen gedrukte versie meer te ontvangen? Laat het dan weten door dit online formulier in te vullen: 

https://www.bcfi.be/nl/rep2021

De verdeling naar studenten gebeurt via hun faculteit. Faculteiten diergeneeskunde of farmacie en instellingen die actief zijn in de diergeneeskunde kunnen één of meerdere exemplaren bestellen via info@vetcompendium.be.

Meer informatie vindt u op:  https://www.vetcompendium.be/nl/node/5593