Nieuws

Nieuws

  • by:
  • september 5, 2017
  • Category: Antibioticagebruik

De reactie van AMCRA op het debat over antibioticaduur


Wereldwijd zijn wetenschappers het erover eens dat het gebruik van antibiotica de selectie en spreiding van resistentie in de hand werkt. Een nieuw debat werd de afgelopen weken gevoerd over de invloed van de duur van een antibioticatherapie op antibioticaresistentie. Britse microbiologen en infectiologen van de humane geneeskunde menen dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor de algemeen aangenomen stelling dat het niet uitnemen van een voorgeschreven antibioticatherapie antibioticaresistentie in de hand werkt. Bovendien beweren ze dat een kortere therapieduur in vele gevallen evengoed tot klinisch succes leidt. Deze nieuwe analyse over de wijze van antibioticagebruik bij mensen roept ook vragen op over behandelingsduur van bacteriële infecties in de diergeneeskunde. Veehouders stellen zich de vraag of ze mogen stoppen met behandelen van hun dieren indien ze geen symptomen van ziekte meer waarnemen.

AMCRA adviseert om in elk geval de door de dierenarts voorgeschreven therapieduur en –dosis op te volgen en een ingezette behandeling niet op eigen initiatief stop te zetten, mocht klinische verbetering waargenomen worden voor het einde van de behandeling.

Een algemene uitspraak dat het niet afmaken van een antibioticakuur geen effect heeft op antibioticaresistentie is een onvoldoende genuanceerde uitspraak. Juist omdat een behandeling in de eerste plaats tot klinisch herstel moet leiden, dient de therapie steeds volledig uitgevoerd te worden. Zelfstandig bepalen wanneer het dier voldoende genezing vertoont om de behandeling voortijdig stop te zetten kan een volledige eliminatie van de kiem in het gedrang brengen en zou in sommige gevallen tot herval kunnen leiden. Dit neemt niet weg dat de mogelijkheid bestaat dat therapieën vandaag voor bepaalde indicaties onterecht te lang toegediend worden, maar hier is verder onderzoek naar nodig. Bovendien is per antibioticaklasse en bacterie, de relatie tussen de behandelduur en het risico op selectie en spreiding van resistentie onvoldoende wetenschappelijk onderzocht.

De kernboodschap blijft dat elk gebruik van antibiotica tot selectie en spreiding van resistentie leidt. Gebruik antibiotica daarom enkel als het echt moet!