Nieuws

Nieuws

  • by:
  • september 14, 2016
  • Category: Registratie gebruik gemedicineerde voeders

Elektronisch voorschrift gemedicineerde voeders verplicht vanaf 1/10/2016


Binnen de visie 2020 van AMCRA werd de derde doelstelling namelijk een 50% reductie van het gebruik van gemedicineerde voeders in België tegen 2017, opgenomen zowel in het “Convenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector” als in het “Convenant gemedicineerde voeders”.

De cijfers over de verkoop van antibiotica voor de diergeneeskunde in België voor 2015 (BelVet-SAC rapport, 2016) tonen aan dat een cumulatieve reductie van 14,7% gerealiseerd werd in de verkoop van gemedicineerde voeders, in vergelijking met 2011, het referentiejaar. Dit betekent  dat de verkoopcijfers van 2015 nog 35,3% verwijderd zijn van de doelstelling. Op basis van dit resultaat zijn dringende maatregelen en initiatieven nodig om de doelstelling te kunnen bereiken. Naast eerdere stappen van de mengvoederindustrie (geen voorschriften meer voor de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders voor vleesvarkens vanaf 15 weken en enkel nog voorschriften van de bedrijfsbegeleidende dierenartsen) treedt vanaf 1 oktober 2016 het elektronische voorschrift voor met antibiotica gemedicineerde voeders in voege. Ook in het kwaliteitssysteem “CERTUS” van BELPORK vzw wordt deze bepaling opgenomen.   

De mengvoedersector heeft hiervoor een “app” laten ontwikkelen waarmee elektronische voorschriften kunnen worden aangemaakt via tablet en/of smartphone. Zowel dierenartsen als door het FAVV erkende fabrikanten van gemedicineerde voeders worden aangespoord de nodige stappen te ondernemen om zich tegen 1 oktober uit te rusten met deze “Medicated Feed app” indien zij nog gemedicineerde voeders willen voorschrijven of produceren. Dierenartsen kunnen hiermee elektronische voorschriften aanmaken  (via smartphone of tablet met iOS of Androïd besturingssysteem) en deze rechtstreeks & elektronisch versturen naar de fabrikant. Dit betekent dat papieren voorschriften vanaf 1 oktober 2016 niet meer gehonoreerd worden door de fabrikanten. Klik hiervoor alle praktische informatie (instapkosten, registratie, enz.). 

De “app” kan gebruikt worden voor met antibiotica gemedicineerde voeders, maar ook voor gemedicineerde voeders die zinkoxide of anthelmintica bevatten. De inhoud van deze voorschriften is volledig beveiligd en afgeschermd. De gegevens zijn dus enkel en alleen beschikbaar voor de betrokken dierenarts, veehouder en fabrikant van gemedicineerde voeders! De door de overheid erkende dienstverlener zorgt enkel voor de toewijzing van de unieke volgnummers en voor de wettelijk vereiste referentiedatum en –tijdstip (timestamp).

Daarnaast heeft het elektronisch voorschrift als voordeel dat zowel dierenartsen als mengvoederfabrikanten over gedigitaliseerde gegevens beschikken, maar ook dat voorschriften sneller behandeld worden, dat ze leesbaarder zijn, dat er minder kans op fouten is en dat er een betere registratie is van het antibioticagebruik.   

AMCRA hoopt dat dit initiatief zal helpen om een verantwoordelijk gebruik van antibiotica in de dierlijke sector te stimuleren.