Nieuws

Nieuws

  • by:
  • maart 21, 2022
  • Category: Webinars

Herbekijk webinars voor de verschillende sectoren varken, pluimvee en rundvee


In de loop van 2021 en begin 2022 werden door AMCRA webinars ontwikkeld voor de belangrijkste voedselproducerende diersoortsectoren: varken, pluimvee en rundvee.

Heeft u deze webinars voor dierenartsen en veehouders over diverse problematieken gemist? Geen nood! U kunt de afzonderlijke topics herbekijken via het YouTube kanaal van AMCRA!

Volgende thema’s kwamen aan bod:

  • Voor de varkenssector: benchmarkrapport voor varkenshouders en dierenartsen; verbeterpunten rond de kritische speenperiode en actieplannen voor verbeterde bioveiligheid; toekomstige doelstellingen en actiepunten voor de varkenssector.

Herbekijk hier de drie webinars voor de varkenssector:  1ste webinar,  2de webinar,  3de webinar

  • Voor de pluimveesector: Reductiedoelstellingen, het antibioticumreductieplan volgens VEPEK, uitdagingen rond darmgezondheid, minder antibioticum op het vleeskuikenbedrijf

Herbekijk hier de webinar voor de pluimveesector!

  • Voor de rundveesector: aanpak en voorkomen van ademhalings- en spijsverteringsproblemen, aanpak van een goede klauw- en uiergezondheid, het antibioticumbeleid in België voor de rundveesector, en het benchmarken van het antibioticumgebruik bij rundvee.

Herbekijk hier de twee webinars voor de rundveesector:  1ste webinar,  2de webinar

 

De webinars kwamen tot stand in samenwerking met het FAVV, het FAGG, DISARM, ILVO en Nuscience.