Nieuws

Nieuws

  • by:
  • november 5, 2018
  • Category: AMCRA sensibiliseert

Het formularium voor hond en kat in postervorm voor dierenartsen!


Om het formularium voor hond en kat onder vernieuwde aandacht te brengen, werd een handige poster in A1 formaat ontwikkeld. In de poster wordt uitvoerig beschreven wanneer antibiotica geïndiceerd zijn, welke niet-antibacteriële therapieën gebruikt kunnen worden, en worden preventieve maatregelen opgesomd voor de meest voorkomende bacteriële aandoeningen van de huid, het oor, het ademhalings-, spijsverterings- en urogenitaalstelsel en enkele algemene aandoeningen (sepsis, antibacteriële profylaxis, MRSA/MRSP). Verder wordt er aandacht geschonken aan welke de meest voorkomende oorzakelijke ziekteverwekkers zijn en hoe een diagnose kan gesteld worden.

In 2016 werd door AMCRA het digitaal e-formularium ontwikkeld voor dierenartsen als een vernieuwde uitgave van de gedrukte formularia voor de verschillende voedselproducerende diersoorten (rund, varken, kip) (Editie 2013) en voor hond, kat en paard (Editie 2014). Dit formularium omvat concrete richtlijnen voor de behandeling van bacteriële ziekten per diersoort en somt de beschikbare antibacteriële substanties op, opgedeeld in 1ste, 2de en 3de keuze antibiotica. De actieve substanties waarvoor, in België voor de hond en/of kat, een vergund product op de markt is, worden opgedeeld in 1ste en 2de keuzemiddelen. Derde en 4de generatie cephalosporines en fluoroquinolones werden omwille van hun kritisch belang voor de volks-en diergezondheid, niet opgenomen in deze postervorm (uitgezonderd het gebruik van fluoroquinolones bij chronische prostatitis). Bent u geïnteresseerd in de postervorm van het formularium? Stuur dan een e-mail naar info@amcra.be en geef ons uw adresgegevens door. Wij bezorgen u kosteloos een exemplaar.